Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021

  Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

  Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2020

  Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019

  Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018 tại Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng dân tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 giao biên chế công chức và thống nhất tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2021

  Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021

  Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 về việc chấp nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định về tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

  Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định nội dung mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025

  Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An

  Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh

  Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch năm 2020 gắn với điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

  Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2021

  Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 xử lý kết quả rà soát các Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2019 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành

  Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 phân bổ vốn ngoài nước bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

  Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung cấp nghề Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Nghệ An (giai đoạn 2)

  Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 về chủ trương đầu tư các dự án

  Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2020 chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An