Thông tin văn bản:
13/2020/NQ-HĐND
Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2020 quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025
Nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch HĐND tỉnh
HĐND tỉnh
17/12/2020
HĐND tỉnh