Tin mới nhất
Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Cửa Lò tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Cửa Lò tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Để chuẩn bị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, trong đó các ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Cửa Lò được giải quyết, trả lời.

Đúng, trúng, kịp thời

Đúng, trúng, kịp thời

Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát tối cao này là “rất đúng, trúng và kịp thời”. Đây là khẳng định của nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận về chuyên đề giám sát “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An