• Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): 10 nội dung có ý kiến khác nhau

  Đối với 10 nội dung có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Chủ tịch đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan hữu quan tiếp tục rà soát, làm rõ cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, thực tiễn, ưu, nhược điểm, tính phù hợp với đặc thù của Việt Nam đối với từng loại ý kiến, quan điểm, lựa chọn của Chính phủ để hoàn thiện dự thảo luật, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trình Quốc hội xem xét và thảo luận.

 • Tin mới nhất

 • Tách bạch công, tư trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Tách bạch công, tư trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Rất nỗ lực, Ban soạn thảo dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thiết kế mới hoàn toàn Điều 75 quy định về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Vấn đề tiếp theo là phải tách bạch rõ yếu tố công, tư trong nội dung này. Có như vậy mới bảo đảm thị trường đất đai thực sự minh bạch; hài hòa lợi ích giữa các bên; bảo đảm phát triển kinh tế mà vẫn duy trì ổn định và công bằng xã hội.

 • Góp đất, điều chỉnh lại đất đai: Cũ người, mới ta

  Góp đất, điều chỉnh lại đất đai: Cũ người, mới ta

  Hiện nay ở Việt Nam, để có đất cho các dự án khác nhau, Nhà nước thu hồi đất để giao, cho thuê đất (chuyển dịch đất đai bắt buộc); hoặc nhà đầu tư chủ động thỏa thuận với những người đang sử dụng đất dựa theo cơ chế thị trường (chuyển dịch đất đai tự nguyện). Bên cạnh ưu điểm, mỗi cơ chế này đều có nhược điểm cần phải tìm cách khắc phục.

 • Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Một số góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

  Cho đến nay Luật Đất đai năm 2013 đã thi hành gần được 10 năm, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai ở; khẳng định nhất quán chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân và các tổ chức trong và ngoài nước.

 • Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  Điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

  Nghị định số 10/2023/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết điều kiện, tiêu chí cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đầu tư.

 • Hình thành cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu lực và hiệu quả

  Hình thành cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu lực và hiệu quả

  GS.TS. Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần tiếp tục hoàn thiện để hình thành được một cơ chế kiểm soát quyền lực có hiệu lực và hiệu quả theo Hiến

 • Sửa đổi Luật Đất đai: Một vài vấn đề cơ bản

  Sửa đổi Luật Đất đai: Một vài vấn đề cơ bản

  Hiện nay, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến Nhân dân. Trên tinh thần góp ý xây dựng, bài viết này bàn về một số vấn đề có tính chất cơ bản, xuất phát điểm cho những nội dung khác của Luật.

 • Đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

  Đề nghị không quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị không bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư trong dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

 • Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cần phù hợp thực tế

  Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) cần phù hợp thực tế

  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Công văn số 6033/MTTW-BTT gửi Bộ Xây dựng, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về việc phản biện một số nội dung được đề cập trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

 • Một số góp ý về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

  Một số góp ý về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

  Dự thảo Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi) đã chính thức được đưa ra lấy ý kiến Nhân dân từ ngày 03/01 đến ngày 15/3/2023. Đây là một dự thảo luật được dư luận đặc biệt quan tâm vì nội dung luật không chỉ ảnh hưởng đến cơ quan quản lý đất đai, mà còn tác động đến cuộc sống của mỗi người dân, doanh nghiệp.

 • Tâm huyết và trách nhiệm!

  Tâm huyết và trách nhiệm!

  Tâm huyết và trách nhiệm!

 • Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi

  Lấy ý kiến nhân dân về Luật Đất đai sửa đổi

  Ngày 18/3, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 164/CĐ-TTg về tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 • Chuyên gia góp ý quy định về thu hồi đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

  Chuyên gia góp ý quy định về thu hồi đất và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp

  TS. Bùi Ngọc Thanh đề nghị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần bổ sung vào các quy định về thu hồi đất những vấn đề mới về tổ chức lại sản xuất, tạo việc làm mới để bảo đảm an sinh xã hội cho người dân có đất bị thu hồi.

 • Dự thảo Luật Đất đai: Ai được cấp sổ đỏ?

  Dự thảo Luật Đất đai: Ai được cấp sổ đỏ?

  Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng – sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất được nêu tại mục 3, chương X, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 • Nhà ở chung cư là tài sản cả đời không thể chấm dứt quyền sở hữu

  Nhà ở chung cư là tài sản cả đời không thể chấm dứt quyền sở hữu

  Nhà chung cư hiện nay là khối tài sản rất lớn của một gia đình, lẽ nào Nhà nước ra một quyết định chấm dứt quyền sở hữu một cách đơn giản, lạnh lùng như vậy.

 • Đề xuất bổ sung thành viên hưởng chính sách bồi thường khi thu hồi đất

  Đề xuất bổ sung thành viên hưởng chính sách bồi thường khi thu hồi đất

  Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nên bổ sung nội dung liên quan đến các thành viên khác trong gia đình của người có đất bị thu hồi, để từ đó Nhà nước xem xét chính sách cụ thể để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định cho người bị thu hồi đất và các thành viên có liên quan của gia đình họ.