• Một số vấn đề về kỹ năng chất vấn của đại biểu HĐND

  Theo quy định của pháp luật hiện hành, chất vấn là một hình thức giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân, được tổ chức công khai tại kỳ họp Hội đồng nhân dân.

 • Tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng các lớp bồi dưỡng cho đại biểu dân cử

  Tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng các lớp bồi dưỡng cho đại biểu dân cử

  Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương NGUYỄN THỊ THANH

 • Tổ chức nhiều hơn các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

  Tổ chức nhiều hơn các hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách

  Không ai khác, Quốc hội và các ĐBQH, đặc biệt là ĐBQH chuyên trách có vai trò chính yếu trong xây dựng thể chế. Chất lượng hoạt động lập pháp được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, vì tác động trực tiếp và thúc đẩy quá trình đổi mới đất nước.

 • Những quyết đáp tối ưu!

  Những quyết đáp tối ưu!

  Tại Phiên họp thứ Chín vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua hai Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31.12.2022 và Nghị quyết về số giờ làm thêm trong 1 năm, trong 1 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

 • Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành: Bước đột phá cho chặng đường mới

  Lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành: Bước đột phá cho chặng đường mới

  Thành công của các Hội nghị Tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021, triển khai kế hoạch công tác năm 2022 lần đầu tiên được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức vừa qua là bước đột phá

 • Phép vua và lệ làng

  Phép vua và lệ làng

  Nghị quyết 66 của Quốc hội về tiến độ hoàn thành đường Hồ Chí Minh; Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã; hay Nghị quyết 437 về thu phí dịch vụ không dừng… là 3 trong số những Nghị quyết bị chậm trễ trong thực thi, yêu cầu bổ sung nguồn lực, thêm hướng dẫn, điều chỉnh thời hạn…

 • HĐND tỉnh với công tác tiếp, xử lý đơn của công dân – Thực trạng và giải pháp

  HĐND tỉnh với công tác tiếp, xử lý đơn của công dân – Thực trạng và giải pháp

  Trong thời gian qua, các cơ quan HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế cần có giải pháp khắc phục hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành để phát huy tốt vai trò của cơ quan dân cử trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

 • Bàn về Kỳ họp bất thường của Quốc hội

  Bàn về Kỳ họp bất thường của Quốc hội

  Quốc hội hay Nghị viện các nước trên thế giới trong hoạt động của mình đều có quy định kỳ họp hoặc phiên họp bất thường, nhưng ít khi phải thực hiện. Đó là vì Nghị viện nhiều nước làm việc trên dưới 200 ngày (khoảng 8 đến 10 tháng) trong một năm. Do làm việc liên tục nên ít khi có phiên họp bất thường.

 • Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Chương

  Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Thanh Chương

  Hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện có vai trò rất quan trọng giúp Hội đồng nhân dân huyện thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong huyện, chịu trách nhiệm trước Nhân dân trong huyện và cơ quan nhà nước cấp trên.

 • “Kênh” tiếp nhận, giải quyết “nóng” phản ánh cử tri, Nhân dân

  “Kênh” tiếp nhận, giải quyết “nóng” phản ánh cử tri, Nhân dân

  Đường dây “nóng” tại kỳ họp HĐND tỉnh là một biện pháp, giải pháp nhằm thu hút sự quan tâm của cử tri, Nhân dân đối với kỳ họp và giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri kịp thời hơn. Bởi vậy, HĐND tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu để phát huy hơn nữa hiệu quả đường dây “nóng” tại mỗi kỳ họp.

 • Không "đánh trống bỏ dùi"

  Không "đánh trống bỏ dùi"

  Khi dân kêu mà không thấu, dân oan mà không giải quyết, dân kiến nghị mà lãng quên… thì là vấn đề của tổ chức, của cơ chế vận hành và trách nhiệm người đứng đầu trong bộ máy chính quyền.

 • Quyết sách của Hội đồng nhân dân: Điều tra xã hội học hoặc xin ý kiến chuyên gia

  Quyết sách của Hội đồng nhân dân: Điều tra xã hội học hoặc xin ý kiến chuyên gia

  Để các quyết sách của HĐND được ban hành bảo đảm tính hợp pháp và khả thi, việc nâng cao chất lượng thẩm tra dự thảo nghị quyết đóng vai trò quan trọng.

 • Khắc phục tình trạng chậm trễ trong gửi dự thảo thẩm tra

  Khắc phục tình trạng chậm trễ trong gửi dự thảo thẩm tra

  Tại Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức, Thường trực HĐND các địa phương trong khu vực đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động.

 • Chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, gợi mở những cách làm sáng tạo

  Chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý, gợi mở những cách làm sáng tạo

  Sáng qua, Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Trung năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức tại TP. Đà Nẵng.

 • Tham luận của đồng chí Nguyễn Nam Đình, PCT Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2021, phương hướng năm 2022

  Tham luận của đồng chí Nguyễn Nam Đình, PCT Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tại Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND năm 2021, phương hướng năm 2022

  Ngày 07/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Nam Đình đã có bài phát biểu tham luận tại Hội nghị. Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận:

 • Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh

  Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh

  Nghị quyết quy phạm pháp luật là sản phẩm quan trọng của kỳ họp, là công cụ để HĐND cụ thể hóa các văn bản của Trung ương, đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn quản lý nhà nước tại địa phương. Khi một nghị quyết được ban hành sẽ tác động đến nhiều đối tượng, nhiều khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tác động đó có thể là tích cực hoặc tiêu cực và sẽ ảnh hưởng không ít đến sự ổn định và phát triển của địa phương, do đó chất lượng nghị quyết là một vấn đề rất đáng được lưu tâm.