Xây dựng nông thôn mới

 • Năm 2024 cần tăng tốc để về đích nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

  Thực hiện quy định của pháp luật, tại kỳ họp thường lệ cuối năm, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong năm và kế hoạch nhiệm vụ năm tới.

 • Tin mới nhất

 • Tạo sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Tạo sinh kế bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Linh hoạt lồng ghép các chương trình dự án, huy động nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với từng địa bàn đã có tác động hiệu quả nâng cao ý thức tự lực, tự cường trong đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững; bộ mặt nông thôn miền núi Nghệ An đang ngày càng thay đổi tích cực.

 • Thay đổi tư duy làm chính sách theo hướng nào?

  Thay đổi tư duy làm chính sách theo hướng nào?

  Việc ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế chính sách phục vụ đầu tư phát triển và giải quyết các vấn đề thực tiễn xã hội là một nội dung quan trọng được HĐND tỉnh quan tâm. Bên cạnh các cơ chế chính sách đáp ứng được các mục tiêu thì vẫn còn những hạn chế, bất cập; đòi hỏi cần có quan điểm, tư duy mới trong xây dựng chính sách.

 • Nghệ An - Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe 00:00

  Nghệ An - Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe

  Nghệ An - Nâng cao chất lượng y tế và chăm sóc sức khỏe

 • Nghệ An - Hiệu quả mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số 00:00

  Nghệ An - Hiệu quả mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

  Nghệ An - Hiệu quả mô hình giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

 • Nghệ An - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn 00:00

  Nghệ An - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Nghệ An - Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

 • Giao thông đi trước mở đường

  Giao thông đi trước mở đường

  Xác định giao thông nông thôn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước và huy động nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng nhiều công trình giao thông nông thôn, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn và đạt chuẩn về giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

 • Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

  Phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới

  Thời gian qua, các cấp Hội nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, góp phần để tỉnh nhà thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, làm cho các vùng quê ngày càng khởi sắc. Từ thành quả đó, cho thấy điều quan trọng là mỗi hộ nông dân hiểu rõ vai trò và bắt tay vào thực hiện.

 • Xã Thanh Đồng (Thanh Chương) kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

  Xã Thanh Đồng (Thanh Chương) kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

  Sáng 18/11, xã Thanh Đồng (huyện Thanh Chương) tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã, 25 năm đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

 • Quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn

  Quan tâm công tác dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn

  Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh chú trọng chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực.

 • Hưng Nguyên nỗ lực về đích huyện nông thôn mới

  Hưng Nguyên nỗ lực về đích huyện nông thôn mới

  Kế thừa tinh thần quê hương Xô Viết, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Hưng Nguyên đoàn kết, vượt khó, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Hưng Nguyên đạt huyện nông thôn mới, trở thành huyện khá của tỉnh.

 • Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới ở Thành phố Vinh 2:46

  Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới ở Thành phố Vinh

  Dân vận khéo trong xây dựng Nông thôn mới ở Thành phố Vinh

 • Công nhận huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới

  Công nhận huyện Đô Lương đạt chuẩn nông thôn mới

  Phó Thủ Tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 1370/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 công nhận huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

 • Đánh thức tiềm năng vùng bãi nổi

  Đánh thức tiềm năng vùng bãi nổi

  Từ doi cát nổi lên giữa dòng sông sau những mùa mưa lũ, phù sa bồi đắp thành vùng bãi nổi màu mỡ, người dân đã tận dụng đất hoang, gieo vào đất ngô, khoai, đậu lạc, mỗi năm thu về cả trăm triệu đồng; những nông trại bạc tỷ cũng đã dần hình thành trên vùng bãi nổi, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương…

 • Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở Anh Sơn

  Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới ở Anh Sơn

  Những năm qua, huyện Anh Sơn đã có những cách làm sáng tạo để tạo sự đồng thuận và huy động sức dân tham gia vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã tạo thành một phong trào sôi nổi, lan toả rộng khắp, người người thi đua, nhà nhà hưởng ứng tích cực.

 • Gỡ khó, thúc đẩy triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Gỡ khó, thúc đẩy triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia

  Thời gian qua, các cấp, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021- 2025. Qua đó, phát huy hiệu quả tích cực, giúp cải thiện và nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; diện mạo, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Nghệ An khởi sắc.