thuong-truc-hdnd-tinh-nghe-an-thong-nhat-xay-dung-chinh-sach-dau-tu-co-so-vat-chat-va-day-boi-cho-tre-em.jpg
Mùa hè nắng nóng, các em học sinh ở nông thôn khi tắm sông sẽ rất nguy hiểm khi không có sự giám sát của người lớn (ảnh minh họa)

Theo đó, xét đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình số 4165/TTr-UBND ngày 31/5/2023 và ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và dạy bơi cho trẻ em tỉnh Nghệ An. Giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định; hoàn thiện hồ sơ đảm bảo thời gian trình Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra và trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2023.

thuong-truc-hdnd-tinh-nghe-an-thong-nhat-xay-dung-chinh-sach-dau-tu-co-so-vat-chat-va-day-boi-cho-tre-em--n4.jpg
Dạy bơi là giải pháp phòng chống đuối nước hiệu quả

Trước đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cũng có báo cáo nêu rõ sự cần thiết xây dựng nghị quyết: Trong thời gian qua, công tác phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh được triển khai rộng khắp và góp phần hạn chế đuối nước ở trẻ em, tuy nhiên tỷ lệ đuối nước trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2022 toàn tỉnh có 293 trẻ em bị tử vong do đuối nước, cụ thể năm 2016: 34 em, năm 2017: 24 em, năm 2018: 20 em, năm 2019: 58 em, năm 2020: 56 em, năm 2021: 52 em, năm 2022: 49 em. Trẻ em bị đuối nước hầu hết tập trung ở nông thôn, miền núi là nơi có điều kiện kinh tế khó khăn, việc cho con đi tập bơi ở các bể bơi rất hạn chế.

thuong-truc-hdnd-tinh-nghe-an-thong-nhat-xay-dung-chinh-sach-dau-tu-co-so-vat-chat-va-day-boi-cho-tre-em--n2.jpg
Hình ảnh tập bơi tại một bể bơi di động tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành

Theo thống kê ở Nghệ An tỷ lệ biết bơi ở bậc tiểu học là 17,3%; bậc THCS là 33,6%; tỷ lệ trẻ em, học sinh từ 6 đến 15 tuổi là 23,6%. Hiện nay, toàn tỉnh có 216 bể bơi đạt yêu cầu về kích thước (111 bể bơi cố định và 105 bể bơi di động), 76 bể bơi hỗn hợp, bể vầy, lồng tạm, ao, hồ do Nhân dân tự tạo để dạy bơi cho trẻ em. Tuy nhiên, các bể bơi hỗn hợp này không an toàn và không đáp ứng yêu cầu theo quy định. Hầu hết các bể bơi được đầu tư xây dựng do các cá nhân và doanh nghiệp với mục đích đầu tư kinh doanh ở các vùng trung tâm có điều kiện kinh tế cao như thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Diễn Châu… Trẻ em vùng nông thôn, miền núi, trẻ em nghèo việc học bơi rất hạn chế.

thuong-truc-hdnd-tinh-nghe-an-thong-nhat-xay-dung-chinh-sach-dau-tu-co-so-vat-chat-va-day-boi-cho-tre-em--n5.jpg
Bể bơi di động

Để góp phần giảm thiểu tình trạng trẻ em tử vong do đuối nước, việc UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất và dạy bơi cho trẻ em tỉnh Nghệ An là cần thiết, đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật.

Nội dung chính sách đề xuất trong dự thảo Nghị quyết bao gồm 2 chính sách: Chính sách hỗ trợ đầu tư bể bơi và Chính sách hỗ trợ kinh phí dạy bơi.