Ngày 13/08/2021 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Nghệ An, sau hơn 02 năm thực hiện các chính sách đã có nhiều tác động tích cực góp phần thúc đẩy sự phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh nói riêng và phong trào thể dục thể thao của tỉnh nói chung.

Nghệ An sẽ ban hành chính sách hỗ trợ huấn luyện viên đào tạo vận động viên môn bóng đá trẻ

Tuy nhiên, từ thực tế thực hiện, Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND quy định chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên mới chỉ xác định đến đối tượng năng khiếu tỉnh, đội tuyển cấp huyện mà chưa quy định đội tuyển cấp xã. Ngoài ra cũng chưa có văn bản nào của tỉnh quy định về mức chi chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp xã tham gia thi đấu các giải do huyện tổ chức vì vậy ngân sách cấp xã không có căn cứ để chi cho nội dung này. Mặt khác, tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 86/2020/NQ-HĐND ngày 26/10/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao thành tích cao, vận động viên thành tích cao giao thẩm quyền cho HĐND tỉnh quyết định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các đối tượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu của địa phương, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Đối với việc đào tạo vận động viên môn bóng đá trẻ: từ trước đến nay tỉnh Nghệ An luôn được ghi nhận là nơi cung cấp nhiều vận động viên bóng đá trẻ cho đội tuyển quốc gia và các câu lạc bộ bóng đá trên toàn quốc, tuy nhiên trong hơn 20 năm chuyển đổi mô hình bóng đá chuyên nghiệp, Nghệ An luôn gặp khó khăn về nhà đầu tư cho bóng đá, nhiều huấn luyện viên bỏ đi đơn vị khác do mức lương hiện nay rất thấp. Để động viên, khuyến khích và giữ chân được các huấn luyện viên có năng lực, trình độ, dồn tâm huyết cho công tác đào tạo nguồn vận động viên trẻ, cần thiết phải có giải pháp hỗ trợ cho huấn luyện viên đào tạo vận động viên bóng đá trẻ.

Huấn luyện viên đào tạo vận động viên môn bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An

Theo đó, UBND tỉnh trình đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ huấn luyện viên đào tạo vận động viên môn bóng đá trẻ và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp xã để phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Kinh phí thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên đội tuyển cấp xã do ngân sách xã đảm bảo, kinh phí thực hiện hỗ trợ huấn luyện viên đào tạo vận động viên môn bóng đá trẻ do ngân sách tỉnh đảm bảo.

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Nghệ An quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An sẽ trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2024./.