Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ đại biểu

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân có vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân; là một trong những khâu cơ bản làm nền tảng cho Hội đồng nhân dân hoạt động hiệu quả; là “cánh tay nối dài” của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân; là nơi tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp xúc cử tri, tiếp cận cơ sở để thực hiện nhiệm vụ giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hội đồng nhân dân huyện Con Cuông khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 có 35 đại biểu, được thành lập 04 Tổ theo Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã có những chỉ đạo, phân công, hướng dẫn các Tổ đại biểu hoạt động hiệu quả. Các Tổ đại biểu đã cơ bản thực hiện tốt việc triển khai, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ theo quy định của pháp luật. Một trong những hoạt động nổi bật của Tổ trong thời gian qua là: Duy trì chế độ sinh hoạt Tổ đúng định kỳ; Một số đại biểu đã chủ động nghiên cứu các nội dung, tài liệu và tham gia tích cực thảo luận, chất vấn tại các kỳ họp và các phiên thảo luận; thực hiện việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp thường kỳ, kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; Thực hiện tiếp công dân, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử; Tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân; một số Tổ đã tích cực triển khai nhiều đợt khảo sát, giám sát theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân và kế hoạch hoạt động của Tổ. Từ đó góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

Sinh hoạt Tổ đại biểu số 4, HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026 tại xã Mậu Đức

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Chưa xây dựng được quy chế làm việc của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chưa thật sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các chương trình, nội dung, kế hoạch của Tổ hàng năm; việc xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của các Tổ còn hạn chế, chưa thật sự hiệu quả; Việc phối hợp với chính quyền cấp xã tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri chưa thật sự phong phú, đa dạng, chưa có sự đổi mới. Mặt khác, một số đại biểu chủ yếu hoạt động kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động của Hội đồng nhân dân; việc nghiên cứu, xem xét, đưa ra các giải pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, nhất là về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, xây dựng cơ bản… chưa thật sự sâu sắc, hiệu quả. Trong các kỳ họp, phần lớn các ý kiến phát biểu tập trung vào các kiến nghị cử tri, mà chưa nêu được các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026 trong thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện cần triển khai các giải pháp:

Một là, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Tổ xây dựng quy chế làm việc của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; xây dựng chương trình công tác hàng năm; hoạt động tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân.

Hai là, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện xây dựng chuyên đề giám sát cho các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân hoặc đề xuất chuyên đề giám sát cho các tổ lựa chọn; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các chuyên đề giám sát và đề nghị Tổ báo cáo kết quả giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện.

Ba là, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri. Bên cạnh việc tiếp xúc cử tri định kỳ theo luật định, cần mở rộng các hình thức tiếp xúc cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nơi làm việc, theo chuyên đề, theo đối tượng... Lịch tiếp xúc cử tri phải được thông báo công khai, rộng rãi để mọi cử tri có nhu cầu có thể tham dự. Tổ đại biểu và các đại biểu trong Tổ cần giám sát kết quả trả lời kiến nghị của cử tri cho đến khi được xử lý thỏa đáng.

Bốn là, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân; Thường xuyên báo cáo để nắm rõ các hoạt động của các Tổ cũng như các đại biểu; Phân công Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tham dự sinh hoạt cùng với các Tổ để chỉ đạo, định hướng các Tổ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của Tổ, đồng thời giúp Tổ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Năm là, nâng cao năng lực, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho các đại biểu Hội đồng nhân dân. Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức thì mỗi đại biểu phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử. Từng đại biểu phải tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của mình, tích cực đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu.

Lương Hương

Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND huyện Con Cuông

 

Tin liên quan

 • Dạy và học Lịch sử dân tộc không nên chỉ dựa vào sách giáo khoa

  Dạy và học Lịch sử dân tộc không nên chỉ dựa vào sách giáo khoa

  Những ngày qua, dư luận đề cập khá nhiều, trong đó có cả những tranh cãi về việc Bộ GD-ĐT quyết định đưa môn Lịch sử thành môn học tự chọn trong chương trình THPT. Phần lớn ý kiến đều cho rằng, lâu nay việc dạy và học lịch sử vốn đã có những hạn chế nhất định từ chương trình cũng như người học. Mà chủ yếu vẫn là do học sinh “kén” học lịch sử, rất ít học sinh yêu môn Lịch sử.

 • Giáo dục nghề nghiệp ở Nghệ An - vấn đề và giải pháp

  Giáo dục nghề nghiệp ở Nghệ An - vấn đề và giải pháp

  Nghệ An là tỉnh có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội rất lớn. Ngoài điều kiện thuận lợi về địa lý, Nghệ An còn có thuận lợi vô giá về con người. Người Nghệ An ham học, thông minh, tài giỏi, là cái nôi sản sinh ra nhiều nhà khoa học tài ba, nhà chính trị lỗi lạc. Những thuận lợi đó, vẫn còn ở dạng tiềm ẩn mà Nghệ An chưa phát huy được hết, đặc biệt trong giáo dục nghề nghiệp.

 • Quy chế dân chủ cơ sở cấp xã - Quan trọng phải công khai, minh bạch trong các hoạt động

  Quy chế dân chủ cơ sở cấp xã - Quan trọng phải công khai, minh bạch trong các hoạt động

  Xã, phường, thị trấn là cấp trực tiếp triển khai, đưa các chủ trương chính sách đi vào cuộc sống. Đây cũng là cấp sát dân nhất và mọi phát sinh cũng xuất phát từ đây. Bởi thế, việc thực hành quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS ) nơi đây cần phải đặc biệt quan tâm.

 • Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội

  Công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội

  Tiếp xúc cử tri và liên hệ với cử tri là một hoạt động quan trọng của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri góp phần giải quyết các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 • Phát triển thủy sản bền vững - Cần giảm cường lực khai thác

  Phát triển thủy sản bền vững - Cần giảm cường lực khai thác

  Việt Nam là một trong những quốc gia có tiềm năng thủy sản khá lớn trong khu vực Châu Á – Thái bình dương. Với thiên nhiên thuận lợi cho việc phát triển kinh tế thủy sản: bờ biển dài trên 3000 km, vùng đặc quyền kinh tế rông khoảng 1 triệu km2, hệ thống sông ngòi chằng chịt và hàng triệu ha mặt nước nội địa, cùng với các yếu tố về nhiệt độ, môi trường, nguồn thức ăn…là những điều kiện tốt để đầu tư phát triển kinh tế thủy sản.

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An