Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện tỉnh Nghệ An

Bài 2: Minh bạch, giải quyết kịp thời một số vấn đề bức xúc

Thông qua kênh của Thường trực HĐND các xã đề nghị cung cấp thông tin các số liệu trên địa bàn liên quan đến nội dung chất vấn; khích lệ đại biểu phát huy năng lực sở trường, mạnh dạn thảo luận, chất vấn, tranh luận; tổ chức giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND để giám sát, đôn đốc việc thực hiện sau chất vấn… Tổ chức khảo sát ban đầu; xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát…

Tổ chức giải trình để giám sát, đôn đốc việc thực hiện lời hứa

Xác định rõ tầm quan trọng của hoạt động chất vấn tại kỳ họp, các kỳ họp HĐND huyện Nghi Lộc đã dành lượng thời gian khá nhiều cho hoạt động này. Các nội dung chất vấn được thảo luận kỹ trước khi quyết định, tập trung vào những vấn đề cử tri và Nhân dân đặc biệt quan tâm.

Thường trực HĐND huyện chú trọng lựa chọn nội dung chất vấn từ nhiều kênh: từ giám sát của đại biểu, Thường trực, các Ban HĐND; từ dư luận xã hội; kiến nghị của cử tri trước và sau các cuộc TXCT để lựa chọn các nhóm vấn đề trọng tâm. Đồng thời, quan tâm cung cấp kịp thời các thông tin cho đại biểu như các quy định của pháp luật hiện hành về nội dung chất vấn, các báo cáo của cơ quan chuyên môn và UBND; thông tin từ hoạt động giám sát thường xuyên, chuyên đề của Thường trực và các Ban của HĐND; qua hoạt động TXCT, đặc biệt là thông qua kênh của Thường trực HĐND các xã đề nghị cung cấp thông tin các số liệu trên địa bàn liên quan đến nội dung chất vấn.

Trên thực tế, sự linh hoạt, mềm dẻo, kiên quyết trong điều hành của Chủ tọa đã tạo không khí sôi nổi, thẳng thắn, nhất là khích lệ đại biểu phát huy năng lực sở trường, mạnh dạn thảo luận, chất vấn, tranh luận. Vì vậy, những câu hỏi chất vấn rõ ràng, trọng tâm có địa chỉ, như: lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường; hệ thống lưới điện hạ áp nông thôn; công tác sắp xếp, bố trí giáo viên, cơ sở vật chất trường học; cải cách hành chính. Nhiều vấn đề được đại biểu chất vấn, tái chất vấn đến cùng. Trưởng các phòng, ngành nghiêm túc tiếp thu, trả lời thẳng thắn trách nhiệm, một số phòng, ngành đưa ra các giải pháp khắc phục có tính khả thi cao. Sau mỗi nội dung chất vấn, Chủ tọa kỳ họp kết luận cụ thể rõ ràng và làm rõ các vấn đề liên quan; đồng thời, đưa ra các biện pháp, hướng xử lý tiếp theo để giải quyết tốt các vấn đề đã đưa ra chất vấn.

Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các nội dung và lời hứa của các trưởng phòng, ngành sau chất vấn, Thường trực HĐND huyện phân công theo dõi, đôn đốc UBND và các cơ quan chuyên môn. Nhất là tổ chức 2 buổi giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND để giám sát, đôn đốc việc thực hiện sau chất vấn đối với Phòng Tài nguyên - Môi trường và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện.

Thường trực HĐND huyện Nghi Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho Thường trực, Trưởng, Phó các Ban HĐND xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: Nhật Tuấn

Khảo sát ban đầu, xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu

Năm 2022, Thường trực và các Ban HĐND huyện tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề tại 47 cơ quan, đơn vị, phát hiện nhiều bất cập, hạn chế và sai sót trong công tác quản lý nhà nước, giúp cho chính quyền từ huyện đến cơ sở và một số cơ quan, đơn vị chấn chỉnh trong công tác quản lý.

Qua thực tiễn, Thường trực HĐND huyện Nghi Lộc cho rằng: yêu cầu đầu tiên đặt ra là việc lựa chọn chủ đề giám sát phải sát với thực tế, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp. Việc xây dựng Kế hoạch giám sát phải trên cơ sở rà soát, đánh giá những tồn tại, bất cập, hạn chế để lựa chọn đơn vị được giám sát. Chú trọng mở rộng giám sát qua báo cáo để có thêm thông tin và đánh giá được toàn diện hơn các lĩnh vực được giám sát.

Khi tiến hành giám sát, nên tổ chức một bước khảo sát ban đầu để nắm sâu về thông tin tình hình. Quá trình giám sát, ngoài xem xét báo cáo, cần xem xét kỹ hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung giám sát để đưa ra các kiến nghị sát, đúng với thực tế quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các đối tượng được giám sát. Chú trọng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, định kỳ 6 tháng 1 lần yêu cầu các đơn vị được giám sát báo cáo kết quả khắc phục.

Cơ sở quan trọng cho những quyết sách hợp lòng dân

Có thể khẳng định, hoạt động chất vấn và giám sát của HĐND huyện Nghi Lộc từ đầu nhiệm kỳ đến nay có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực, được cử tri và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Một số vấn đề bức xúc được công khai, dân chủ, minh bạch và giải quyết kịp thời như: cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoạt động của trung tâm giao dịch một cửa huyện và công tác cải cách hành chính từ huyện đến xã; khắc phục được một số ách yếu về điện.

Thông qua hoạt động chất vấn và giám sát, Thường trực HĐND huyện đã kiến nghị UBND huyện xem xét trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết về hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất công nghệ cao mức 200 triệu/mô hình. Đến nay, toàn huyện hỗ trợ 15 mô hình. 9 mô hình cải cách hành chính cấp xã, mỗi mô hình 100 triệu. Nâng mức hỗ trợ xây dựng trường chuẩn quốc gia từ 300 lên 500 triệu đồng. Hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn trên 40 tỷ đồng. Ban hành một số chủ trương liên quan đến các công trình cấp bách ách yếu ảnh hưởng đến đời sống dân sinh như: đường giao thông, trạm bơm, cầu và nhà văn hóa tránh lũ. Qua đó, đã góp phần tích cực ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

THÁI AN

Tin liên quan

 • Tăng số lượng cấp ủy trong Thường trực, chuyên trách các ban

  Tăng số lượng cấp ủy trong Thường trực, chuyên trách các ban

  Phát huy hiệu quả công tác phối hợp hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An kiến nghị quy định rõ ràng, cụ thể mối quan hệ giữa Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban HĐND và lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND; quy định rành mạch, đầy đủ trách nhiệm của UBND trước HĐND với tư cách là cơ quan chấp hành của HĐND…

 • Quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với tuyến y tế cơ sở

  Quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với tuyến y tế cơ sở

  Y tế cơ sở xã, phường, thị trấn là tuyến gần dân nhất, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội cộng với chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh, đồng thời trang thiết bị, nhân lực chưa đáp ứng, dẫn đến tuyến y tế cơ sở chưa thể hiện được vai trò, vị trí của mình. Vấn đề được dư luận quan tâm đặt ra là cần nghiên cứu để đưa ra hướng đi phù hợp cho tuyến y tế cơ sở.

 • Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng: Tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư

  Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng: Tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư

  Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An nằm trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa là dự án thủy lợi nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư năm 2006, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt dự án đầu tư năm 2009.

 • Đổi mới phương pháp tiếp cận phát triển sinh kế trong chương trình giảm nghèo bền vững

  Đổi mới phương pháp tiếp cận phát triển sinh kế trong chương trình giảm nghèo bền vững

  Công tác giảm nghèo bền vững được Đảng và Nhà nước ta xác định là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu giảm nghèo đa chiều hàng năm duy trì ở mức 1- 1,5%, để đến năm 2030 cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

 • Bài 3: Nhiệm vụ nhiều, đại biểu chuyên trách ít

  Bài 3: Nhiệm vụ nhiều, đại biểu chuyên trách ít

  Bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022 có nguyên nhân quan trọng từ thực tế: nhiệm vụ HĐND được giao ngày càng nhiều, trong khi số lượng đại biểu chuyên trách lại ít. Một số đại biểu do bận công tác chuyên môn, nhất là đại biểu kiêm nhiệm nên chưa bảo đảm thời gian tham gia.

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An