Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cấp huyện tỉnh Nghệ An:

Bài 1: Rõ trách nhiệm, lộ trình, nội dung tái giám sát

Tại các Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND cấp huyện cụm 1, 2 - lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với chủ đề trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, do Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức, một nội dung được các huyện tập trung trao đổi, chia sẻ là những kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát như:

Kết quả giám sát phải được công khai trên trang thông tin điện tử của huyện để cung cấp tới các cơ quan, đơn vị, cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát; kết quả giám sát cần thông qua tại hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy để Ban Thường vụ Huyện ủy kết luận chỉ đạo việc thực hiện các nội dung kiến nghị của HĐND…           

Để nâng cao chất lượng phiên giải trình, trong kết luận, ngoài đánh giá rõ ưu, khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm và lộ trình để tập trung chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa, Nghệ An còn kết luận rõ một số nội dung cụ thể. Đó là: sẽ đưa ra chất vấn tại kỳ họp gần nhất những nội dung trong phiên giải trình của UBND thị xã hoặc các ngành chưa đưa ra được giải pháp và thời gian giải quyết khả thi. Những nội dung đã thống nhất thời gian giải quyết mà đến trước kỳ họp thường lệ gần nhất của HĐND thị xã chưa giải quyết đúng thời gian đã thống nhất, sẽ được đưa ra chất vấn tại kỳ họp.

Tập trung vấn đề bức thiết, việc thực hiện lời hứa

Phát huy kết quả, hiệu quả đã làm được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa đã tổ chức được 2 phiên giải trình. Nội dung yêu cầu giải trình được Thường trực HĐND thị xã làm việc với các Tổ đại biểu HĐND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ thị xã và lãnh đạo HĐND các xã, phường để rà soát, đánh giá, tổng hợp các vấn đề cử tri quan tâm thông qua 2 hoạt động. Một là, các ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua hoạt động TXCT của ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn thị xã. Hai là, các kiến nghị, phản ánh, đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua hoạt động tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thị xã. Qua đó, phân tích, đánh giá thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc trả lời và giải quyết các ý kiến, kiến nghị, giải quyết đơn thư của cử tri và công dân.

ro-trach-1674949573120.jpg
Một phiên họp của Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa khóa IV. Ảnh: Hoàng Long

Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa thống nhất lựa chọn nội dung yêu cầu giải trình là ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành, các cấp thị xã (mục đích là tại phiên giải trình khẳng định rõ thẩm quyền của cá nhân, tổ chức nào để thống nhất và giao trách nhiệm, thời gian giải quyết). Trong đó, tập trung những nội dung bức thiết, đang được nhiều cử tri quan tâm, đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của cử tri. Lựa chọn những nội dung đã được UBND hoặc các ngành đã hứa thời gian giải quyết nhưng chưa giải quyết đúng thời gian đã hứa (mục đích để đánh giá trách nhiệm việc thực hiện lời hứa trước cử tri, trước nhân dân và đôn đốc, giao trách nhiệm cho các cá nhân, tổ chức nghiêm túc khẩn trương thực hiện lời hứa). Những nội dung còn có vướng mắc về cách giải quyết giữa các ngành trong phối hợp giải quyết (mục đích để bàn bạc, thống nhất giải pháp tháo gỡ, giải quyết ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân).

Thống nhất cách làm nêu trên, tại 2 phiên giải trình, Thường trực HĐND thị xã đã yêu cầu UBND thị xã và một số ngành liên quan cấp thị xã giải trình 4 nội dung. Trong đó, có 2 nội dung đang là vấn đề bức thiết, được nhiều cử tri quan tâm, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của cử tri; 2 nội dung UBND thị xã đã hứa thời gian giải quyết nhưng chưa giải quyết.

Chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm hơn

Để nâng cao chất lượng phiên giải trình, trong kết luận, ngoài đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại hạn chế, trách nhiệm và lộ trình để UBND và các ngành liên quan tập trung chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND thị xã còn kết luận rõ một số nội dung cụ thể.

Đó là: kết luận trực tiếp tại phiên giải trình sẽ đưa ra chất vấn tại kỳ họp gần nhất của HĐND thị xã đối với những nội dung tại phiên giải trình UBND thị xã hoặc các ngành chưa đưa ra được giải pháp và thời gian giải quyết mang tính khả thi. Kết luận chung: những nội dung nào đã thống nhất thời gian giải quyết mà đến trước kỳ họp thường lệ gần nhất của HĐND thị xã chưa giải quyết đúng thời gian đã thống nhất thì sẽ đưa nội dung đó ra chất vấn tại kỳ họp. Qua giám sát cho thấy, sau phiên giải trình, các nội dung được yêu cầu giải trình đã được UBND thị xã và các ngành liên quan chỉ đạo quyết liệt, trách nhiệm hơn và không có nội dung nào phải đưa ra chất vấn tại kỳ họp gần nhất.

Qua theo dõi cho thấy, các phiên giải trình của Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa đã tạo chuyển biến trong công tác đôn đốc, theo dõi, đánh giá và tác động tích cực đối với UBND thị xã, các ngành liên quan. Các nội dung được lựa chọn sau giải trình đều có chuyển biến tích cực, góp phần không nhỏ vào việc tháo gỡ khó khăn trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương; giải quyết kịp thời, hiệu quả các kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thị xã.

Từ thực tiễn tổ chức thực hiện các phiên giải trình, Thường trực HĐND thị xã Thái Hòa thấy rằng, để tổ chức phiên giải trình đạt hiệu quả, ngoài cách lựa chọn nội dung yêu cầu giải trình và phương pháp kết luận phiên giải trình như trên, sau khi xác định nội dung yêu cầu giải trình, cần xây dựng dựng kế hoạch, kịch bản và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu liên quan đến nội dung giải trình. Lựa chọn thành phần tham dự là đối tượng phù hợp với trách nhiệm chỉ đạo, thực hiện nội dung giải trình và đối tượng phù hợp với trách nhiệm theo dõi, giám sát sau giải trình. Trong điều hành, Chủ tọa chủ động, linh hoạt, làm rõ trách nhiệm của người hỏi, người giải trình; kết luận phiên giải trình phải xác định rõ trách nhiệm cụ thể, nêu những giải pháp cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, yêu cầu về thời hạn hoàn thành từng nội dung công việc cụ thể.

THÁI AN

Tin liên quan

 • Tăng số lượng cấp ủy trong Thường trực, chuyên trách các ban

  Tăng số lượng cấp ủy trong Thường trực, chuyên trách các ban

  Phát huy hiệu quả công tác phối hợp hoạt động, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An kiến nghị quy định rõ ràng, cụ thể mối quan hệ giữa Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban HĐND và lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND; quy định rành mạch, đầy đủ trách nhiệm của UBND trước HĐND với tư cách là cơ quan chấp hành của HĐND…

 • Quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với tuyến y tế cơ sở

  Quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với tuyến y tế cơ sở

  Y tế cơ sở xã, phường, thị trấn là tuyến gần dân nhất, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân. Tuy nhiên hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội cộng với chính sách thông tuyến khám, chữa bệnh, đồng thời trang thiết bị, nhân lực chưa đáp ứng, dẫn đến tuyến y tế cơ sở chưa thể hiện được vai trò, vị trí của mình. Vấn đề được dư luận quan tâm đặt ra là cần nghiên cứu để đưa ra hướng đi phù hợp cho tuyến y tế cơ sở.

 • Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng: Tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư

  Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng: Tháo gỡ vướng mắc về điều chỉnh chủ trương đầu tư

  Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An nằm trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa là dự án thủy lợi nhóm A, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư năm 2006, được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phê duyệt dự án đầu tư năm 2009.

 • Đổi mới phương pháp tiếp cận phát triển sinh kế trong chương trình giảm nghèo bền vững

  Đổi mới phương pháp tiếp cận phát triển sinh kế trong chương trình giảm nghèo bền vững

  Công tác giảm nghèo bền vững được Đảng và Nhà nước ta xác định là chủ trương lớn, quan trọng, nhất quán, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu giảm nghèo đa chiều hàng năm duy trì ở mức 1- 1,5%, để đến năm 2030 cơ bản không còn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn.

 • Bài 3: Nhiệm vụ nhiều, đại biểu chuyên trách ít

  Bài 3: Nhiệm vụ nhiều, đại biểu chuyên trách ít

  Bên cạnh những kết quả đạt được là chủ yếu, những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố năm 2022 có nguyên nhân quan trọng từ thực tế: nhiệm vụ HĐND được giao ngày càng nhiều, trong khi số lượng đại biểu chuyên trách lại ít. Một số đại biểu do bận công tác chuyên môn, nhất là đại biểu kiêm nhiệm nên chưa bảo đảm thời gian tham gia.

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An