Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Quốc hội và HĐND các cấp do Nhân dân bầu ra, là cơ quan Nhà nước cao nhất thực hiện quyền lực của Nhân dân trong cả nước và từng địa phương. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc và giám sát tối cao toàn bộ hoạt động của Nhà nước. HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên; quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Đại diện cho Nhân dân tỉnh nhà, trong đó có hơn 2,1 triệu cử tri, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và HĐND tỉnh luôn ý thức được vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử để lại nhiều dấu ấn đậm nét, đặc biệt là kịp thời cụ thể hóa nhiều chính sách của Trung ương; chịu khó đeo bám, phối hợp với các cơ quan Trung ương để tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc tồn đọng dai dẳng; qua đó đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội, HĐND tỉnh, tác động tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Do đó, vượt qua những khó khăn, bất lợi, năm 2023 tỉnh đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng. Một số ngành, lĩnh vực là điểm sáng nổi bật như: Thu hút đầu tư nước ngoài; giáo dục mũi nhọn; y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo… tạo nền tảng rất thuận lợi cho năm 2024.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI trị giá 165 triệu USD cho Tập đoàn ShandongInnovation Metal Technology(Ảnh:Phạm-Bằng)

Một mùa xuân mới đã lan tỏa trên khắp các nẻo đường đất nước, quê hương với những nhịp điệu vui tươi, tin tưởng, ấm nồng, quyện ý Đảng với lòng Dân, tiếp bước chặng đường mới. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện chung sức, đồng lòng, mang khí thế mới của mùa xuân, tinh thần, quyết tâm mới của Đảng, năng động, sáng tạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 -2025, đặc biệt là trong năm 2024 có tính chất quyết định.

Trong năm nay, tỉnh sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn 2045; Chương trình hành động của Chính phủ, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thành kế hoạch, chương trình để thực hiện; trọng tâm là nghiên cứu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho sự phát triển của tỉnh. Nghệ An đồng thời bắt tay tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Tỉnh tập trung thực hiện 3 đề án lớn gồm: Đề án mở rộng địa giới và không gian đô thị thành phố Vinh; Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2025; đồng thời tập trung thực hiện 3 dự án chiến lược là: Cảng biển nước sâu Cửa Lò; nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh và dự án nhiệt điện khí LNG ở Quỳnh Lập tại thị xã Hoàng Mai; cũng như tiếp tục triển khai sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung hoàn thiện các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lao động, việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư với phương châm “chọn viện trọng tâm, hành động quyết liệt”.

Cảng biển nước sâu Cửa Lò

Trước yêu cầu rất cao của công cuộc đổi mới quê hương, đất nước, nhất là ở vào thời điểm mà được đánh giá là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đối với tỉnh Nghệ An, đòi hỏi mỗi cơ quan dân cử, đại biểu biểu dân cử phải tiếp nối khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt, thực sự gần Dân, sát Dân, thành tâm mang tiếng nói, sự trăn trở của Nhân dân để có những quyết sách đúng đắn, kịp thời vì lợi ích trước hết, trên hết của Nhân dân, của tỉnh nhà, của đất nước; để luôn xứng đáng là đại biểu của Nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.