bna-img-7411-6894.jpg.webp
Toàn cảnh Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh minh họa: Thành Duy

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 1 buổi vào chiều 19/2. Trong chương trình, HĐND tỉnh sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền với việc thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp gồm:

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62, Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường ngang N5 (đoạn 2) thuộc Quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An.

- Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối từ Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí Minh (Tân Kỳ).

Nghị quyết thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị, du lịch nghỉ dưỡng và thể thao phía Nam đường N2 tại huyện Diễn Châu thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.