Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, đại diện các Ban Hội đồng nhân dân huyện và các phòng, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của UBND huyện Quỳnh Lưu, trước, trong và sau Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Quỳnh Lưu khóa XX, UBND huyện nhận được được 47 nhóm ý kiến, kiến nghị với 81 nội dung liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, kinh tế hạ tầng, tài chính - kế hoạch, văn hóa, chính sách, điện lực, bưu chính viễn thông…Trong đó, tập trung vào một số nội dung chủ yếu như quan tâm đầu tư xây dựng, duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa xóm; lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường; nâng cấp hệ thống lưới điện; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ giải phóng mặt bằng…

Đồng chí Nguyễn Xuân Dinh – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Tất cả các nội dung kiến nghị, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp thu chỉ đạo các phòng, ngành, đơn vị nghiên cứu và giải quyết. Đến nay, UBND huyện đã giải quyết xong 13 nhóm ý kiến với 18 nội dung (đạt 22%) và đang giải quyết 34 nhóm ý kiến với 63 nội dung (đạt 78%). Tuy nhiên, quá trình xử lý, trả lời kiến nghị cử tri còn chậm, số lượng ý kiến, nội dung giải quyết xong đạt tỷ lệ thấp, chất lượng chưa cao; việc chỉ đạo phân công nhiệm vụ chưa quyết liệt và chưa thường xuyên; quá trình giải quyết của các phòng, đơn vị chưa đúng theo yêu cầu, chưa khoa học (chưa đi kiểm tra thực tế, chưa làm việc với các cá nhân có kiến nghị để chốt lại nội dung vụ việc), các nội dung giải quyết xong chưa có văn bản trả lời cho người có ý kiến theo quy định…

Nhiều ý kiến của cử tri đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung còn khó khăn, vướng mắc và đề xuất, tham mưu giải pháp thực hiện trong thời gian tới như vấn đề bố trí nguồn vốn để nâng cấp tu sửa hệ thống lưới điện; đẩy nhanh tiến độ xây dựng lại các tuyến đường giao thông; xử lý rác thải gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy trên các tuyến kênh; xử lý tình trạng chặt phá rừng ven sông, ven biển và tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để bán hàng…

Xí nghiệp thuỷ lợi Quỳnh Lưu cùng với công ty môi trường trục vớt hàng chục tấn rác tại cống xi phông thôn 16, xã Quỳnh Văn (ảnh tư liệu)

Sau nghi nghe giải trình của UBND huyện, các phòng, ngành về tiến độ giải quyết ý kiến cử tri, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu đánh giá cao tinh thần tích cực, nỗ lực của  UBND huyện, các phòng, ngành. Đề nghị UBND huyện cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm soát lại các nội dung trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri; các cơ quan tham mưu tiếp thu các ý kiến tại hội nghị để chỉnh sửa nội dung trả lời cử tri; đặc biệt đề nghị Văn phòng khi tổng hợp cần rà soát lại nội dung sát đúng với ý kiến của cử tri, đồng thời lưu ý loại trừ các ý kiến trùng lặp hoặc đã giải quyết trước đây; vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết cần giải thích rõ, không né tránh; xử lý triệt để, quyết liệt những vấn đề cử tri kiến nghị, không để tồn đọng, kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hoàng Danh Lai kết luận hội nghị

Dịp này, Hội nghị cũng nghe và cho ý kiến vào chương trình kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XX về việc bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 96/2023/QH15 của Quốc hội đối với các đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.