Những kết quả nổi bật của HĐND huyện Con Cuông năm 2022

Năm 2022 HĐND, Thường trực, các Ban HĐND huyện đã thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh của huyện, góp phần thực hiện có kết quả toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện năm 2022. Tiếp tục khẳng định và nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.
Toàn cảnh kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khoá XX

Một trong những hoạt động nổi bật trong năm 2022 đó là tổ chức thành công 04 kỳ họp HĐND huyện (02 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề). Để chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQVN huyện, các Ban HĐND huyện thống nhất về chương trình và nội dung trình kỳ họp; xác định những vấn đề trọng tâm, bức xúc ở địa phương để đưa vào xem xét, quyết định tại kỳ họp; phân công trách nhiệm cụ thể cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện đảm bảo cho việc tổ chức thành công các kỳ họp. Tại các kỳ họp đã xem xét, thông qua 26 nghị quyết thuộc thẩm quyền, trong đó có các nghị quyết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng, An ninh; Nghị quyết về việc bố trí ngân sách huyện đối ứng thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện Con Cuông; Nghị quyết thông qua kế hoạch nguồn vốn ngân sách huyện để bố trí đối ứng cho các dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025 tỉnh Nghệ An trên địa bàn huyện Con Cuông, Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến 31/3/2022…Nhìn chung, các nghị quyết ban hành đều đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bám sát sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, được các đại biểu HĐND đồng thuận nhất trí cao, nhiều nghị quyết sớm được triển khai, có tính thiết thực, khả thi, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Các đại biểu biết quyết tại kỳ họp thứ tư HĐND huyện khoá XX

Cùng với đó, các Ban HĐND huyện đã tổ chức các cuộc thẩm tra các báo cáo của UBND huyện và các cơ quan tư pháp trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân, trong năm 2022, các Ban HĐND huyện đã thẩm tra 22 báo cáo, 26 dự thảo nghị quyết. Các báo cáo đã được các Ban HĐND huyện thẩm tra đảm bảo chất lượng, đúng luật, được UBND huyện và các cơ quan tư pháp tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa đúng theo quy trình, trình tự.

Công tác giám sát cũng được Hội đồng nhân dân, Thường trực, các Ban HĐND huyện quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Trong năm qua, Thường trực và các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 01 cuộc khảo sát chuyên đề về việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với các đối tượng trước, trong và sau dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 tại UBND các xã, thị trấn và phòng Lao động thương binh và xã hội. Tổ chức 05 cuộc giám sát chuyên đề với các nội dung: việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2021 đến năm 2022; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước từ năm 2020 đến 30/6/2022 trên địa bàn huyện Con Cuông; việc tham mưu ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; về quyết toán ngân sách nhà nước tại UBND các xã Bồng Khê, Châu Khê và Lục Dạ. Phương thức giám sát tiếp tục có những cách làm hợp lý, kết hợp giữa xem xét hồ sơ, báo cáo của các cơ quan, đơn vị và khảo sát thực tế. Sau giám sát đã khẳng định kết quả đạt được của đơn vị được giám sát, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và kiến nghị với cơ quan, đơn vị liên quan có các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn chính sách, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện. 

Đoàn giám sát của HĐND huyện khảo sát việc thực hiện ý kiến cử tri tại xã Bồng Khê.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp được tăng cường và đổi mới. Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện đã gợi ý những nội dung cần tập trung thảo luận để đại biểu nghiên cứu, tham gia ý kiến sâu vào các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, hoạt động chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm, Thường trực HĐND huyện thực hiện chất vấn trực tiếp tại hội trường các cơ quan, đơn vị liên quan, tập trung vào các nhóm vấn đề mà cử tri và Nhân dân quan tâm như: Nội dung liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án Thủy điện Chi Khê; tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện Con Cuông từ năm 2019 đến năm 2021; nội dung liên quan đến địa giới hành chính giữa các xã trên địa bàn huyện Con Cuông, qua đó để cử tri và Nhân dân giám sát hoạt động của HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện và hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện.

Hoạt động tiếp xúc cử tri cũng được quan tâm tổ chức nghiêm túc, bảo đảm chất lượng phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong năm, Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện 78 cuộc tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn, các cuộc tiếp xúc cử tri được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả. Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, các Tổ đại biểu HĐND huyện báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử để cử tri theo dõi, giám sát. Các ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, gửi các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện.

Các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri tại xã Mậu Đức.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, Thường trực HĐND huyện đặc biệt quan tâm thực hiện tốt quy chế tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công thành viên trong tổ thực hiện tiếp công dân tại địa bàn ứng cử; phân công các đồng chí Thường trực HĐND huyện chuyên trách tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân của huyện. Hàng tháng, Thường trực HĐND huyện có Thông báo kết luận các phiên tiếp công dân và kết quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư; tích cực đôn đốc, theo dõi việc giải quyết để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức và công dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Với những kết quả quan trọng đạt được trong năm 2022, HĐND huyện khoá XX, tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân về sự đổi mới, tinh thần làm việc trách nhiệm, quyết liệt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đây là động lực quan trọng để HĐND huyện không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong năm 2023 và những năm tiếp theo, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri và Nhân dân huyện nhà./.

Lô Văn Thao
PBTTT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An