Đoàn giám sát HĐND huyện Quỳnh Lưu khảo sát tại mỏ đá Công ty 32 (thuộc Tổng công ty 36)

Trước khi làm việc với UBND xã Tân Thắng, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồ Sỹ Nguyệt cùng các thành viên trong Đoàn giám sát đã đến khảo sát thực tế hoạt động khai thác khoáng sản được cấp phép trên địa bàn xã Tân Thắng gồm: Công ty cổ phần xi măng Tân Thắng hiện khai thác mỏ đá vôi làm nguyên liệu xi măng Núi Lèn, núi Kim Giao và mỏ đá sét làm nguyên liệu xi măng khu vực Đá Bạc, xóm Bắc Thắng; Tổng công ty 36, (Bộ Quốc phòng) được khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Lèn Trốt, xóm Bắc Thắng.

Theo báo cáo của UBND xã Tân Thắng, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, thời gian qua xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản và triển khai các nghị định, văn bản, công văn, kế hoạch của các cấp đến với các đơn vị và từng xóm, bản. Nhờ đó hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn Tân Thắng đã từng bước chấp hành tốt các quy định của pháp luật về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường, an toàn lao động, an ninh trật tự trong quá trình khai thác tại địa phương.

Đoàn giám sát tiến hành xem bản đồ thực địa khu vực khai thác mỏ đá Công ty cổ phần xi măng Tân thắng

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại, khuyết điểm như: UBND xã chưa thường xuyên kiểm tra tại các mỏ đang khai thác và những khu vực có khoáng sản; vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác khoảng sản trái phép nhỏ lẻ trong Nhân dân. Tại các mỏ đang khai thác, vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác không đúng thiết kế, khai thác vượt diện tích cấp phép mặc dù đã được các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp xử phạt nhưng chưa khắc phục triệt để; công tác giải phóng mặt bằng mỏ đá sét tại khu vực Đá Bạc, xóm Bắc Thắng gặp khó khăn kéo dài.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn giám sát đã thảo luận, chỉ rõ một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn, việc thực hiện kết luận sau kiểm tra, thanh tra của cấp trên tại các điểm khai thác mỏ đối với Công ty cổ phần xi măng Tân Thắng và Tổng công ty 36, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để địa phương thực hiện hiệu quả công tác quản lý, khai thác khoáng sản trong thời gian tới.

Kết luận tại cuộc giám sát, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao những nỗ lực của xã Tân Thắng, mặc dù địa bàn rộng, dân cư thưa thớt nhưng đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý khoáng sản trong thời gian qua, nhất là hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ban hành các văn bản chỉ đạo, quản lý, điều hành; thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị được khai thác tài nguyên trên địa bàn. Đồng thời, đã phối hợp với từng đơn vị đảm bảo yêu cầu cơ bản về chấp hành pháp luật trong công tác khai thác khoáng sản cũng như bảo vệ môi trường; các doanh nghiệp có trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng các tuyến đường và tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an toàn lao động trong khai thác.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hồ Sỹ Nguyệt cùng các thành viên trong đoàn giám sát xem bản đồ thực địa khai thác mỏ đất Công ty cổ phần xi măng Tân Thắng

Bên cạnh đánh giá những mặt đạt được, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ rõ thêm một số tồn tại, hạn chế, UBND xã, các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn cần khẩn trương khắc phục trong thời gian tới như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khoáng sản cho cán bộ, người dân trên địa bàn, nhất là người dân trong khu vực đang khai thác khoáng sản và khu vực có khoáng sản đang quy hoạch; nắm chắc thực trạng, tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn; đề xuất các đơn vị sử dụng lao động ưu tiên đào tạo và sử dụng lao động là người dân địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản trái phép; chủ động kiểm tra chuyên đề, đột xuất để phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đơn vị được cấp phép khai thác; làm việc, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước cấp trên; giải quyết các kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với các hoạt động do khai thác khoáng sản tác động như: Ôi nhiễm môi trường, hoạt động vận tải gây xuống cấp cơ sở hạ tầng. Đồng thời, đề nghị các các đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn xã chấp hành nghiêm túc các nội dung đã cam kết trong giấy phép và các quy định pháp luật liên quan; việc tổ chức khai thác, chế biến, vận tải và kinh doanh khoáng sản phải chấp hành đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động.../.