HĐND tỉnh Nghệ An năm 2022: Nhiều dấu ấn đổi mới mang tính bước ngoặt

Năm 2022 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của HĐND tỉnh thông qua tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Hiệu quả rõ nét từ chuyển đổi số

Từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, HĐND tỉnh khóa XVIII luôn trăn trở tìm ra nhiều giải pháp để đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, đặc biệt trong việc tổ chức các kỳ họp. Trong năm qua, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã trình và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Đây là cơ sở chính trị rất quan trọng, có tính bước ngoặt nhằm cụ thể hóa quyết tâm, cách thức, lộ trình đổi mới hoạt động của HĐND tỉnh.

'kỳ họp không giấy' đầu tiên của HĐND tỉnh Nghệ An

Bám sát 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đề án, chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh đã có những thay đổi có thể nói là mang tính bước ngoặt về phương thức hoạt lẫn nội dung hoạt động. Dấu ấn trực quan nhất chính là cải tiến trong công tác tổ chức kỳ họp; cụ thể là bắt đầu từ kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) tổ chức vào tháng 3/2022, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII chính thức tổ chức kỳ họp không giấy mang lại hiệu quả rất cao trên nhiều mặt. Đây cũng là bước đi cụ thể trong quá trình chuyển đổi số toàn diện hoạt động của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh cũng có nhiều đổi mới. Cùng với các nội dung giám sát, khảo sát theo kế hoạch, Thường trực HĐND tỉnh đã tăng cường tổ chức các phiên giải trình trước những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, được dư luận cử tri và Nhân dân quan tâm như về công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND tỉnh kịp thời ban hành Thông báo Kết luận để yêu cầu các cơ quan chính quyền các cấp vào cuộc rốt ráo hơn, có lộ trình và thời gian báo cáo kết quả cụ thể với Thường trực HĐND tỉnh. Điều này thể hiện tinh thần giám sát, đeo bám đến cùng sự việc của cơ quan dân cử.

HĐND tỉnh giám sát về thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Các kỳ họp của HĐND tỉnh tiếp tục được tiến hành theo đúng trình tự, nội dung, chương trình đề ra; công tác điều hành ngày càng khoa học và linh hoạt, đảm bảo thời lượng của chương trình, nhất là phần điều hành thảo luận tại hội trường, phiên chất vấn và trả lời chất vấn; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số vào các hoạt động điều hành, tính thời gian phát biểu, đăng ký phát biểu, thảo luận; thành phần dự kỳ họp đã được mở rộng (mời thêm đại biểu các Ban Đảng Trung ương và lãnh đạo các Ban HĐND cấp huyện).

Giải quyết kịp thời vấn đề đột xuất, cấp bách

Quan sát hoạt động trong năm qua, có thể nói HĐND tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Điều đặc biệt ấn tượng là HĐND tỉnh không đơn thuần chỉ xem xét, thảo luận để ban hành các nghị quyết tại cuộc họp thường lệ, mà còn thể hiện sự linh hoạt, kịp thời khi tổ chức các kỳ họp chuyên đề để giải quyết kịp thời những vấn đề đột xuất, cấp bách phục vụ cho hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2022.

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp

Năm qua, HĐND tỉnh tổ chức 7 kỳ họp, trong đó ngoài 2 kỳ họp thường lệ (giữa năm và cuối năm), thì có thêm 5 kỳ họp chuyên đề. Các kỳ họp chuyên đề có chương trình nghị sự nhằm ban hành kịp thời các chính sách nhằm triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An kịp thời; cũng như xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề liên quan đầu tư công, thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, HĐND tỉnh đã kịp thời phê duyệt bổ sung tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2023 nhằm bổ sung 2.820 biên chế giáo viên công lập năm học 2022 - 2023 theo Quyết định số 76-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị- xã hội ở trung ương và các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối trực thuộc trung ương giai đoạn 2022-2026, từ đó sớm mở ra tuyển dụng các giáo viên mầm non hợp đồng;…

Mỗi một kỳ họp đi qua, lại có những dấu ấn, những đổi mới của HĐND tỉnh được cử tri ghi nhận. Những thay đổi căn bản trong năm 2022 chắc chắn sẽ đưa hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng chuyên nghiệp hơn trong năm 2023 và các năm tới./.

Thành Duy

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An