• Nguy cơ mất an toàn hồ chứa nước nhìn từ thực trạng quản lý hiện nay ở Nghệ An

    Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất trong cả nước, có tài nguyên đất, nước phong phú, đa dạng để phát triển kinh tế. Song từ vị trí địa lý ấy cũng là tỉnh phải chịu nhiều điều kiện thiên tai khắc nghiệt. Một trong những hình thái thời tiết bất lợi đó là lượng mưa phân bố không đều theo không gian, thời gian, lượng mưa có xu thế giảm về mùa khô và tăng về mùa mưa. Vì vậy xây dựng hồ chứa nước là giải pháp quan trọng để giữ nước, điều hòa nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và môi trường