• Giáo viên Kỳ Sơn dìu nhau vượt lũ đến trường

    Sau cơn lũ quét đêm 4/9 và sáng 5/9, địa bàn các xã Hữu Lập, Bảo Nam và Chiêu Lưu (huyện Kỳ Sơn) bị thiệt hại nặng nề. Đường sá, cầu cống bị lũ cuốn, lấp và không thể lưu thông. Để vào được trường, giáo viên xã Bảo Nam phải đi thành từng tốp và dìu nhau vượt qua những con suối đầy nguy hiểm.

  • Chiều buông trên dòng sông Lam

    Chiều buông trên dòng sông Lam

    Ảnh: Mai Linh