Ngày 20/6/2024, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã ban hành Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 21 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII

Theo đó, Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 09 - 10/7/2024, tại thành phố Vinh.

Theo dự kiến chương trình Kỳ họp, tại Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định thông qua 20 dự thảo nghị quyết quan trọng về kinh tế - xã hội như: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết điều chỉnh dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024 và phương án phân bổ dự toán ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm đối với dự toán mua sắm hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với UBND cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An; Nghị quyết đặt tên đường, điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh đợt 7; Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc; Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An;…

Đồng thời, HĐND tỉnh cũng sẽ thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với 26 báo cáo của UBND tỉnh và các ngành như: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của UBND tỉnh; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024. HĐND tỉnh cũng sẽ xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh  khóa XVIII; Báo cáo thực hiện kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khoá XVIII và các báo cáo khác.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và tập trung vào 02 lĩnh vực: (1) Lĩnh vực nội vụ: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2025 và sắp xếp, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người làm việc dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; (2) Lĩnh vực công thương: Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; quy hoạch, chuyển đổi mô hình, đầu tư xây dựng, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trước đó, để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 21, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành thông báo phân công chuẩn bị Kỳ họp, trong đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, đảm bảo thời hạn, chất lượng các nội dung được phân công; chỉ đạo gửi các báo cáo, tờ trình, dự thảo các nghị quyết về Thường trực HĐND tỉnh đúng thời gian quy định. Các Ban của HĐND tỉnh theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh chủ động sắp xếp lịch thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết; gửi kết quả thẩm tra về Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh đúng thời gian quy định; phối hợp Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các tờ trình, dự thảo nghị quyết và báo cáo trình kỳ họp kịp thời, đảm bảo chất lượng./.

Kỳ họp tiếp tục duy trì đường dây điện thoại trực tuyến tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri: 02383.598828, 02383.598800, 02383.598747.

Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Trang Thông tin điện tử dbndnghean.vn và Fanpage Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ tường thuật trực tiếp các phiên: Khai mạc, thảo luận tại hội trường, chất vấn, bế mạc Kỳ họp để cử tri và Nhân dân theo dõi.