toan-canh-hoi-nghi-tai-da-nang.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND các tỉnh đã trình bày tham luận về kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động công tác HĐND. Các bài tham luận đều tập trung đánh giá ưu điểm, hạn chế trong quá trình hoạt động của HĐND năm 2021, từ đó kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, góp phần vào việc nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống cơ quan dân cử tại địa phương. Trong bài tham luận của tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trình bày đã nhấn mạnh kinh nghiệm hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, kiến nghị, đề xuất các vấn đề liên quan đến quy trình, cách thức tiến hành kỳ họp chuyên đề và các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh. Trong đó, HĐND tỉnh Nghệ An đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu để ban hành quy định về cách thức tiến hành kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo khoa học, ưu tiên ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng các hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động chung của Hội đồng nhân dân các cấp phù hợp với điều kiện thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 và các diễn biến khác có thể xảy ra trong tương lai; Đề nghị nghiên cứu để có quy định cụ thể về thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh nhằm đảm bảo sự linh hoạt, kịp thời, hiệu quả trong giải quyết các công việc cấp bách phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; Đề nghị Chính phủ, Quốc hội rà soát các quy định tại các văn bản luật có liên quan trong việc quy định thẩm quyền của HĐND tỉnh và thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh để đảm bảo phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, gây khó khăn cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

dc----phat-bieu-tai-hoi-nghi.jpg
Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bài tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An cũng như các tỉnh miền Trung và Tây nguyên đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lắng nghe, ghi nhận. Các kiến nghị, đề xuất sẽ được xem xét, sửa đổi để các địa phương thực hiện hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong thời gian tới.

Lê Xuân