Toàn cảnh phiên họp giám sát của Thường trực HĐND thị xã Hoàng Mai về báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2024

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa III; Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Các đại biểu đã tập trung làm rõ các nội dung đã trả lời cử tri như: vấn đề bố trí nguồn vốn cải tạo, nâng cấp sửa chữa các kênh mương nội đồng tại phường Quỳnh Xuân; công tác nâng cấp, sửa chữa và di dời một số cột điện ở giữa đường, cột bị yếu, gãy, kéo điện khu vực cánh đồng; cấp xi măng cho các xã, phường làm đường giao thông; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; công tác cải cách hành chính; việc thi công, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn... Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội, các chỉ tiêu, giải pháp về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2024.

Tiếp thu các ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, lãnh đạo các phòng chuyên môn đã giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu các ý kiến trả lời cho cử tri.

Đồng chí  Lê Trường Giang -  Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã kết luận phiên giám sát

Phát biểu kết luận cuộc giám sát, đồng Lê Trường Giang – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND Thị xã đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị xã phối hợp các ngành rà soát, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đó kiểm tra những ý kiến nào chưa được trả lời, xử lý; UBND thị xã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, phường trả lời thỏa đáng các vấn đề cử tri quan tâm; các Ban HĐND, Văn phòng HĐND - UBND thị xã cần có bảng theo dõi việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với báo cáo kinh tế - xã hội, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị UBND bám sát vào nghị quyết của HĐND thị xã để triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; cần cập nhật số liệu so sánh với mặt bằng chung của cả tỉnh; đề nghị Ban KT- XH tăng cường công tác giám sát việc thực hiện các chỉ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết HĐND thị xã, từ đó UBND làm rõ các vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm. Đề nghị các Ban HĐND, Văn phòng HĐND - UBND thị xã, MTTQ thị xã hoàn thiện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các báo cáo, phối hợp tổ chức tốt Kỳ họp thứ 13 HĐND thị xã./.