Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Sỹ Nguyệt - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện.

Đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

Trong 2 năm 2022, 2023, UBND huyện, Ban tiếp công dân huyện đã tiếp nhận 400 lượt công dân đến trực tiếp trụ sở tiếp công dân để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định. Trong đó tiếp dân định kỳ 387 lượt, tiếp dân đột xuất 13 lượt công dân đối với các vụ việc đông người, phức tạp.

Công tác tiếp dân định kỳ, tiếp dân thường xuyên cơ bản nghiêm túc. Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, Ban tiếp công dân huyện đã thực hiện phân loại, xử lý đơn và tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành văn bản giao nhiệm vụ cho các phòng, cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết.

Trong 2 năm, UBND huyện đã tiếp nhận 963 đơn với 833 vụ việc khiếu nại, tổ cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong 833 vụ việc có 399 vụ việc thuộc thẩm quyền UBND huyện, 363 vụ việc thuộc thẩm quyền UBND xã và 71 vụ việc thuộc thẩm quyền khác. Kết quả đã giải quyết 817/833 vụ việc. Trong đó 385/399 vụ việc thuộc thẩm quyền UBND huyện, đạt tỷ lệ 96,5%; 361/363 vụ việc thuộc thẩm quyền UBND xã, đạt tỷ lệ 99,4%.

Đồng chí Hồ Thị Thu Hiền – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện thông qua báo cao kết quả giám sát công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Chưa cập nhật đầy đủ các thông tin về tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết vụ việc trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ; chưa quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết đơn thư, dẫn đến tình trạng có nhiều vụ việc chậm xử lí, quá thời hạn giải quyết…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia ý kiến về những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, giải quyết đơn thư của một số cơ quan, đơn vị; việc bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận; việc xử lý đơn thư còn chậm…

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận những nỗ lực của UBND huyện và các địa phương trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; đồng chí mong muốn trong thời gian tới UBND huyện sẽ quan tâm hơn nữa đến công tác này; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn giám sát đã góp ý; có biện pháp giải quyết dứt điểm các đơn thư, vụ việc kéo dài; thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kết quả xử lý, giải quyết đơn thư theo quy định; cập nhật đầy đủ thông tin về số liệu tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết vụ việc trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia…