Đoàn giám sát làm việc với UBND xã Yên Khê

Con Cuông là huyện miền núi, điều kiện sống của Nhân dân nhất là Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, tổng số hộ nghèo có 3.902 hộ (16,88%); số hộ cận nghèo 3.113 (17,0%); hộ gia đình chính sách, thân nhân người có công: 2.043 hộ; số đối tượng bảo trợ xã hội: 5.974 đối tượng; trẻ em dưới 16 tuổi: 20.164 trẻ em (trẻ em thuộc đối tượng bảo trợ xã hội: 1.469 trẻ).

Đoàn thăm hỏi, khảo sát tại hộ gia đình ông Lương Văn Toàn thuộc đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội tại Bản Tổng Tiến, xã Đôn Phục

Qua giám sát cho thấy, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên  quan tâm, chăm lo, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với các đối tượng, thể hiện ở việc triển khai các văn bản chỉ đạo, thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà, chi trả đầy đủ, kịp thời, đảm bảo các chế độ chính sách cho các đối tượng hàng tháng và vào các dịp lễ, Tết trong năm. Việc chi trả chế độ hàng tháng, công tác chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi, thăm, tặng quà người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và chi trả trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội thực hiện đúng quy trình, quy định và không có trường hợp xảy ra khiếu kiện, khiếu nại. Nhân dân đều phấn khởi và được chăm lo đảm bảo các điều kiện để đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi.

 

Đoàn thăm hỏi, khảo sát tại hộ gia đình ông Vi Văn Bảy thuộc đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội tại Bản Cống, xã Cam Lâm
Đoàn thăm hỏi, khảo sát tại hộ gia đình bà Lô Thị Hà thuộc đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội tại Bản Nưa, xã Yên Khê

Tuy nhiên, số đối tượng hộ nghèo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện còn nhiều; một số chế độ như tiền hỗ trợ hộ nghèo ăn Tết, khung, phôi chúc thọ, mừng thọ cấp hơi muộn; công tác rà soát người cao tuổi các xã để xây dựng lập dự toán đầu năm chưa chuẩn dẫn đến có chênh lệch về số liệu, số tiền; gạo cứu đói dịp Tết chậm (đến ngày 26/12 âm lịch mới tiếp nhận tại huyện) vì vậy gây khó khăn trong việc cấp phát cũng như vận chuyển (thuê xe khó và giá cả vận chuyển tăng)...

Đoàn thăm hỏi, khảo sát tại hộ gia đình ông Vi Văn Phúc thuộc đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội tại Bản Kim Sơn, xã Lục Dạ

Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã trao đổi, nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương và đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chế độ, chính sách, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, gia đình chính sách, người có công với cách mạng…; thành lập các đoàn thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng vào các dịp lễ, Tết; kịp thời hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo để bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, an vui./.