Thông tin từ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cho biết, tại phiên họp, các đại biểu sẽ nghe và cho ý kiến đánh giá về việc thực hiện các Thông báo Kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay.

IMG_0477-1715592789294.jpg
Toàn cảnh phiên họp thường kỳ tháng 4.2024 của Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An

Về nội dung giải trình việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề, dự kiến đại diện UBND tỉnh sẽ báo cáo tóm tắt các nội dung liên quan; tiếp đó, đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ trình bày báo cáo đánh giá đối với báo cáo của UBND tỉnh.

Sau các nội dung này, phiên giải trình sẽ tập trung làm rõ kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc đề xuất lựa chọn nội dung giải trình này xuất phát từ thực tế, có những khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề sử dụng lao động trên địa bàn hiện chưa chú trọng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động. Nhiều lao động không được trang bị hoặc trang bị không đầy đủ phương tiện bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc... Do đó, phiên giải trình được tổ chức hướng đến mục tiêu góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn.

Theo kế hoạch tổ chức, phiên họp sẽ diễn ra dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thanh Quý và có sự tham dự của: đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan.