0-NGANG-Okk.jpgsapo-ngang-doc.jpg

>> Bài 1: Ám ảnh những cơn “đại hồng thủy”

>> Bài 2: Khoanh vùng nguy cơ

>> Bài 3: Bất cập hệ thống tiêu thoát lũ và hồ đập, đê sông

>> Bài 4: Bài học giữ rừng đầu nguồn

>> Bài cuối: Giải pháp cấp thiết có tính lâu dài

  • Nội dung: Nhóm phóng viên
  • Ảnh: P.V - C.T.V
  • Thiết kế - Kỹ thuật: Nam Phong