Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

bna_tl_bna-anh-3-6107--n1.jpg

Toàn cảnh Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Ảnh: An Quỳnh

Qua thực hiện các quy định của Luật Đất đai năm 2013 gần 10 năm, bên cạnh những ưu điểm thì Luật Đất đai đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Chính vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đất đai, đồng thời bổ sung các chính sách mới để điều chỉnh một số nội dung phát sinh trong thực tiễn là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng, tập trung vào 10 vấn đề chính gồm: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Các quy định về thu hồi, trưng dụng đất để đảm bảo công khai, minh bạch, giảm khiếu nại; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Tài chính về đất đai, giá đất; Chế độ sử dụng các loại đất; Giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

bna_tl_bna-anh-1-9400.jpg

Các đại biểu góp ý kiến tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh.

Nhiều ý kiến cho rằng cần làm rõ các quy định tại điểm 3, Điều 79 về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quy định trên cần được làm rõ hơn nguyên tắc “bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.”

Các ý kiến cũng đề nghị xem xét sửa đổi: “Việc bồi thường bằng tiền được căn cứ vào giá đất theo giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất”. Tuy nhiên việc xác định được giá thị trường tại thời điểm thu hồi đất đang là một bài toán khó, cần phải có sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương. Hơn nữa, do thiếu kinh phí nên có trường hợp đã duyệt phương án đền bù nhưng kéo dài thời gian trả tiền nên đến thời điểm nhận tiền giá đã khác người dân không chấp nhận gây khó khăn cho cả chính quyền và người dân.

Ngoài ra, tại Khoản 4, Điều 150 quy định việc xác định giá đất là không đảm bảo tính pháp lý và thực tiễn, vì khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất thì mới xác định chính xác diện tích đất được nhà nước giao, cho thuê và mục đích sử dụng đất hợp pháp. Việc xác định giá đất không quá 6 tháng (tính đến thời điểm nhà nước ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất), nếu thị trường bất động sản biến động tăng/giảm, thì việc áp dụng giá đất đã phê duyệt là không đảm bảo, dễ dẫn đến thất thoát nếu giá đất thị trường tăng hoặc phát sinh đơn thư khiếu nại của tổ chức/cá nhân. Vì vậy, nội dung này cần xem xét giữ nguyên như nguyên tắc của Luật Đất đai năm 2013 và đề nghị sửa đổi, bổ sung lại các thời điểm xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .

bna_br_bna-anh-2-2303.jpg

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, các đại biểu đều đã khẳng định quan điểm tiếp cận khi xây dựng pháp luật về đất đai là xác định đất đai vừa là tài sản, vừa là tài nguyên đặc biệt quan trọng để chúng ta đề ra những quy định vừa bảo vệ, quản lý giữ gìn tài sản bền vững, vừa tạo cơ chế để khai thác, phát huy hiệu quả trên cơ sở cân bằng lợi ích giữa các chủ thể có liên quan. Không chỉ vậy, các đại biểu nhất trí cao việc cần mở rộng phạm vi lấy ý kiến của nhân dân trong quá trình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư để phù hợp quá trình thực tiễn.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh đánh giá cao các ý kiến xác đáng, những thiếu sót, bất cập,... mà các đại biểu góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và thống nhất tổng hợp các ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và UBND tỉnh.

An Quỳnh