Ông Hoàng Danh Lai – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và ông Hồ Sỹ Nguyệt – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện điều hành kỳ họp.

Tham dự có ông Chu Đức Thái – Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; ông Hồ Văn Đàm – Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc, đại biểu HĐND tỉnh bầu tại địa bàn huyện. Về phía huyện có ông Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, ông Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các ông, bà Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện phòng, ban, ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn và 36/38 vị đại biểu HĐND huyện khóa XX.

ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-quynh-luu-khoa-xx-se-xem-xet-thong-qua-7-du-thao-nghi-quyet--n1.jpg
Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Hoàng Danh Lai - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Lưu nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2023, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phải ứng phó với những khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của Nhân dân. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của kỳ họp lần này cần tập trung đánh giá thực tế, khách quan, toàn diện và dự báo đúng tình hình. Trên cơ sở đó đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đồng bộ, quyết liệt có tính khả thi để hoàn thành kế hoạch năm 2023, nhằm tiếp tục tạo đà tăng trưởng cho những năm tiếp theo.

ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-quynh-luu-khoa-xx-se-xem-xet-thong-qua-7-du-thao-nghi-quyet--n2.jpg
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,67%, thấp hơn 0,09% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên 136 tỷ đồng, đạt 33,6% dự toán giao. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đã tổ chức thẩm định và trình Hội đồng thẩm định tỉnh công nhận các xã Quỳnh Văn, Quỳnh Minh, Quỳnh Thạch đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tổ chức thành công lễ công bố huyện Quỳnh Lưu đạt chuẩn Nông thôn mới. Hỗ trợ xi măng cho các xã làm đường giao thông nông thôn với tổng khối lượng 8.600 tấn. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, chất lượng dạy và học từng bước được nâng lên. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo.

ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-quynh-luu-khoa-xx-se-xem-xet-thong-qua-7-du-thao-nghi-quyet--n3.jpg
Ông Hoàng Danh Lai – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp so với cùng kỳ; công tác quản lý đất đai ở một số xã còn hạn chế; tình trạng nợ thuế của các hộ kinh doanh và doanh nghiệp còn lớn; công tác giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; công tác thu gom, xử lý rác tại một số xã chưa đảm bảo; tình trạng vi phạm và tái lấn chiếm hành lang ATGT vẫn còn nhiều và chưa được khắc phục dứt điểm. Tiến độ xây dựng thiết chế văn hóa đạt chuẩn còn chậm và khó khăn...

Kỳ họp thứ 10 cũng xem xét các báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân và công tác phòng, chống tham những, tiêu cực 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2022; báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII; báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX và các báo cáo theo quy định.

ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-quynh-luu-khoa-xx-se-xem-xet-thong-qua-7-du-thao-nghi-quyet--n4.jpg
Ông Nguyễn Văn Thưởng – Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023

Trên cơ sở thảo luận các tờ trình, HĐND huyện Quỳnh Lưu sẽ xem xét thông qua 7 nghị quyết gồm: Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2024; Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện, xã năm 2022; Nghị quyết về thông qua kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND huyện ban hành từ 31/12/2022 trở về trước; Nghị quyết về bãi bỏ Nghị quyết HĐND huyện do hết hiệu lực; Nghị quyết phê chuẩn kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX; Nghị quyết phê duyệt chủ trương dự án “Nạo vét mở rộng dòng tiêu, giải tỏa ách tắc hệ thống tiêu sông Thái”.

ky-hop-thu-10-hdnd-huyen-quynh-luu-khoa-xx-se-xem-xet-thong-qua-7-du-thao-nghi-quyet.jpg
Ông Hồ Sỹ Nguyệt – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Kỳ họp cũng thực hiện quy trình cho thôi nhiệm vụ Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện đối với ông Nguyễn Hữu Bộ - Trưởng phòng Nội vụ do chuyển công tác; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban đối với ông Nguyễn Minh Thành – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Quỳnh Lưu diễn ra trong 1,5 ngày từ 13 – 14/7/2023.