hdnd-huyen-dien-chau-giam-sat-viec-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-con-ton-dong--n1.jpg
Đoàn giám sát thực tế tại hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm 9, xã Diễn Yên xây dựng lấn chiếm trên đất công ích của xã

Đoàn đã giám sát việc giải quyết ý kiến của cử tri xã Diễn Yên về việc gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm 9, xây dựng lấn chiếm trên đất công ích của xã với diện tích hơn 4000m2. Tuy chính quyền các cấp đã thực hiện nhiều biện pháp yêu cầu gia đình ông Tâm trả lại mặt bằng nhưng ông vẫn tiếp tục xây dựng các công trình trên đất lấn chiếm; ý kiến của cử tri xã Diễn Liên về việc tuyến đường 7B từ Diễn Liên đến chân cầu vượt được quy hoạch 27m, tuy nhiên qua thời gian khá lâu, đến nay vẫn chưa được thi công nên 270 hộ dân 2 bên tuyến đường không thể xây dựng, chuyển nhượng đất do đã nằm trong quy hoạch; ý kiến của cử tri xã Diễn Phú về trường hợp ông Nguyễn Thế Quang, làm nhà ở kiên cố trên đất trồng rừng nhưng chưa bị xử lý; ý kiến của cử tri Diễn Tháp kiến nghị việc 12 cột điện xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, cần đươc thay thế và cần di dời trạm điện số 2 ra khỏi khu dân cư do có nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân, thực trạng này Điện lực Diễn Châu đã kiểm tra nhưng vẫn chưa có biện pháp xử lý; ý kiến cử tri của xã Diễn Lợi kiến nghị việc phương tiên vận tải phục vụ khai thác khoáng sản không đi theo con đường quy định phục vụ khai thác mà đi trên đường liên xã, liên xóm gây hư hỏng đường và gây bụi, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

hdnd-huyen-dien-chau-giam-sat-viec-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-con-ton-dong--n2.jpg
Đoàn giám sát làm việc lãnh đạo xã Diễn Tháp để giải quyết kiến nghị của cử tri về hệ thống điện xuống cấp

Đây là những ý kiến của cử tri huyện Diễn Châu đã được nêu tại kỳ họp thứ V và thứ VII HDND huyện nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bên cạnh việc giám sát qua các báo cáo, Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế và tiếp thu các ý kiến từ phía người dân. Qua đó, đoàn đã làm rõ trách nhiệm, thẩm quyền và biện pháp giải quyết các ý kiến, kiến nghị để HĐND xã trả lời cho dân một cách rõ ràng. Sau đợt giám sát này, HĐND huyện Diễn Châu sẽ tổ chức buổi làm việc giữa các địa phương, người dân liên quan với các ban, ngành cấp huyện để giải quyết triệt để các vấn đề cử tri nêu.

hdnd-huyen-dien-chau-giam-sat-viec-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-con-ton-dong--n3.jpg
Đoàn trao đổi, nắm bắt tâm tư của ông Nguyễn Thế Quang tại xã Diễn Phú

Hiện nay, HĐND huyện Diễn Châu đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, hiệu quả việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đặc biệt là đối với các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện, xã nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

hdnd-huyen-dien-chau-giam-sat-viec-giai-quyet-y-kien-kien-nghi-cua-cu-tri-con-ton-dong--n4.jpg
Tuyến đường cử tri xã Diễn Lợi phản ánh xe chở đất đá gây ô nhiễm môi trường đã được doanh nghiệp khai thác mỏ dựng bạt chắn hai bên đường để hạn chế bụi bay vào nhà dân

Hoạt động giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trong thời gian qua trên địa bàn huyện Diễn Châu đã tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, qua đó hạn chế đơn thư khiếu nại vượt cấp, cũng như tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần, củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần vào sự phát triển KT-XH trên địa bàn huyện.