bna__mai_hoa_47478194_722022--n1.jpgVăn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Tham gia lễ dâng hoa, dâng hương có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Thái Thị An Chung - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Kính dâng lẵng hoa tươi thắm và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người; vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta, Nhân dân ta. Người đã cống hiến, hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, đấu tranh cho sự nghiệp hòa bình và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam và nhân loại. Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

bna__mai_hoa_36456881_722022.jpgĐồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dâng lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam; tư tưởng của Người luôn soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Thực hiện Di huấn của Người, trong những năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; gần dân, sát dân và vì cuộc sống của Nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh.

bna__mai_hoa_21603302_722022.jpgLãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh làm lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Trước yêu cầu phát triển cao hơn của tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trăn trở để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động; tập trung chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, giải quyết kiến nghị của cử tri nhằm giải quyết những vấn đề bức thiết cuộc sống, đáp ứng sự phát triển của tỉnh và đất nước.

Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh hứa nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bna__mai_hoa_137608647_722022.jpgLãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh dâng hương trước bàn thờ gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp đó, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng HĐND tỉnh cũng đã đến dâng hoa, dâng hương gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Chung Sơn; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ cụ Hà Thị Hy - bà nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, dâng hương trước phần mộ em trai Bác là Nguyễn Sinh Xin.

bna__mai_hoa_146585396_722022.jpgLãnh đạo, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh làm lễ tưởng niệm trước phần mộ Bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Mai Hoa

Sáng cùng ngày, các cán bộ, chuyên viên, nhân viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã tổ chức trồng cây đầu Xuân tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, gồm 10 cây hoa ngọc lan.

Đây là hoạt động đã trở thành nét đẹp truyền thống của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trong 12 năm qua nhằm hưởng ứng “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mỗi dịp đầu Xuân.

bna__mai_hoa_151930066_722022.jpgLãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trồng cây đầu Xuân tại khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa

bna__mai_hoa_162321184_722022.jpgCán bộ, nhân viên cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trồng cây tại Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan. Ảnh: Mai Hoa

bna__mai_hoa_19940722_722022.jpgCán bộ, nhân viên cơ quan Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên. Ảnh: Mai Hoa

Mai Hoa