Chiều 11/4, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự phiên thẩm tra các Nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh, trình kỳ họp lần thứ 19. Cuộc thẩm tra do Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức, đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên thẩm tra.

bna-toan-canh-anh-thanh-le-477.jpg.webp
Toàn cảnh phiên thẩm tra do Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức. Ảnh: T.L

Quy định mức thu học phí

Mở đầu phiên họp, các đại biểu cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định của tỉnh Nghệ An.

Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết này, các đại biểu đề nghị nội dung dự thảo Nghị quyết cần bổ sung thêm loại hình cơ sở giáo dục thường xuyên để làm rõ hơn phạm vi Nghị quyết. Xem xét việc quy định có bao gồm các cơ sở giáo dục chất lượng cao, lớp tiên tiến; bổ sung đối tượng giáo dục thường xuyên sau nội dung giáo dục công lập.

bna-anh-khoi-anh-thanh-le-386.jpg.webp
Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý nội dung các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: T.L

Ý kiến góp ý của các đại biểu đề nghị dự thảo Nghị quyết cần làm rõ căn cứ về quy định huyện miền núi cao, thấp để đưa vào Nghị quyết cho chính xác. Trên cơ sở đó, không quy định thêm về tính cân đối mức thu giữa các vùng. Đồng thời, đề nghị dự thảo Nghị quyết cần làm rõ thêm về việc sẽ thu theo trường học và theo nơi đăng ký hộ khẩu.

Trên cơ sở ý kiến các đại biểu trao đổi, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát đối tượng, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; đảm bảo thu học phí theo địa bàn, bảo đảm quyền lợi cho người học,... hoàn thiện nội dung dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

bna-giao-duc-anh-thanh-le-1060.jpg.webp
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Võ Văn Mai giải trình ý kiến các đại biểu góp ý. Ảnh: T.L

Tiếp đó, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất thông qua trình HĐND dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2021/NQ - HĐND ngày 9/12/2021 quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2020/NQ- HĐND ngày 13/12/2020 quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn giai đoạn 2021- 2025.

Đồng thời, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội bổ sung căn cứ quy định của pháp luật; cần quy định rõ về việc sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Ý kiến các đại biểu cho rằng, do nội dung 2 Nghị quyết này giống nhau nên xây dựng 1 Nghị quyết sửa đổi chung cho 2 Nghị quyết này.

bna-d2-anh-thanh-le-8875.jpg.webp
Các đại biểu tham dự phiên thẩm tra. Ảnh: T.L

Phân bổ dự toán chi ngân sách Trung ương

Theo Nghị quyết 111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia quy định: HĐND cấp tỉnh quyết định phân bổ hoặc phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương hằng năm của từng chương trình mục tiêu quốc gia chi tiết đến dự án thành phần.

Vì vậy, việc ban hành Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 là thật sự cần thiết.

bna-a-vu-anh-thanh-le-3406.jpg.webp
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội báo cáo nội dung liên quan của ngành quản lý. Ảnh: T.L

Dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 đề xuất phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024, số tiền 356 tỷ 393 triệu đồng theo từng lĩnh vực.

Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết này, các đại biểu đề nghị cần làm rõ căn cứ cụ thể để xác định rõ căn cứ xác định định mức phân bổ từng dự án, từng đơn vị theo định lượng; có báo cáo thuyết minh chi tiết việc phân bổ, việc giải ngân năm 2022, 2023 và tiến độ thực hiện của các đơn vị; bổ sung các biểu phụ lục tiêu chí và hệ số phân bổ vốn/từng đơn vị cấp huyện trên cơ sở Nghị quyết 04/2022 của HĐND tỉnh đã ban hành để tiện theo dõi và thẩm định về mức xây dựng và ban hành Nghị quyết.

bna-chi-lien-anh-thanh-le-1639.jpg.webp
Đồng chí Lục Thị Liên - Phó ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh góp ý nội dung các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: T.L

Liên quan đến Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, ý kiến các đại biểu đề nghị bổ sung đầy đủ hơn các căn cứ về điều chỉnh theo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư đã ban hành. Cần làm rõ hơn lý do nội dung đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An cơ sở 2; làm rõ hơn về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đề xuất điều chỉnh; bố cục dự thảo Nghị quyết đảm bảo ngắn gọn, rõ nội dung, hạng mục đề nghị bổ sung.

Ngoài ra, ý kiến các đại biểu đề nghị làm rõ thêm tiến độ của Dự án Xây dựng Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai (giai đoạn 2).

bna-dai-bieu-du-anh-thanh-le-6342.jpg.webp
Lãnh đạo các sở, ngành địa phương tham dự phiên thẩm tra. Ảnh: T.L

Tại phiên thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho ý kiến thống nhất thông qua trình Dự thảo Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh sắp tới.

Thanh Lê