Đoàn giám sát làm việc tại Ban quản lý Rừng phòng hộ Con Cuông

Trước đó, Đoàn giám sát của HĐND huyện đã tiến hành khảo sát về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng tại 6 đơn vị (xã Châu Khê, Mậu Đức, Đôn Phục, Thạch Ngàn, Ban quản lý Rừng Phòng hộ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Con Cuông).

Đoàn giám sát làm việc tại Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Con Cuông

 

Theo số liệu thống kê rừng năm 2022, Con Cuông có tổng diện tích đất lâm nghiệp 162.660,37 ha; rừng đặc dụng 73.876,69 ha; rừng phòng hộ 17.957,59 ha; rừng sản xuất 52.272,46, độ che phủ rừng đạt 82,92 %. Qua giám sát cho thấy, thời gian qua, Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Con Cuông. Trong 02 năm, Uỷ ban nhân dân huyện đã ban hành 40 văn bản các loại liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản dưới luật. Về tổng diện tích giao đất gắn với giao rừng trong 02 năm (2021 - 2022) huyện đã triển khai trên địa bàn 05 xã gồm Bình Chuẩn, Đôn Phục, Lạng Khê, Châu Khê và Thạch Ngàn, với tổng diện tích 7.611,374 ha; kinh phí là 2.767.207.000 đồng. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng, phương án bảo vệ rừng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền… trên địa bàn huyện không có cháy rừng xảy ra.

Đoàn khảo sát xưởng chế biến bột giấy, băm gỗ tại Bản Pha, xã Yên Khê

Từ năm 2021 - 2022, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp. Đã phát hiện, xử lý 215 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó xử lý hình sự 05 vụ; xử lý hành chính 210 vụ về các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép, vi phạm các quy định về PCCCR, phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Qua giám sát, Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như: Công tác tuyên truyền tuy đã được quan tâm thường xuyên nhưng nhận thức của người dân vẫn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng người dân tự ý chặt, phá rừng tự nhiên để trồng rừng sản xuất, khai thác, vận chuyển gỗ rừng tự nhiên; phát lộng rừng tại một số nơi chưa được ngăn chặn, xử lý kịp thời; tình trạng mua bán, chuyển nhượng, vi phạm về quản lý, sử dụng đất rừng vẫn xảy ra thường xuyên; một số cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã chưa thường xuyên quan tâm đến công tác quản lý, bảo vệ rừng; còn để lấn chiếm đất rừng tập thể, chưa giải quyết dứt điểm; công tác phối hợp giữa Kiểm lâm địa bàn với chính quyền các xã đôi lúc chưa tốt; công tác tuần tra, kiểm soát rừng có lúc còn lỏng lẻo, chưa được quan tâm đúng mức, còn để xảy ra một số vụ việc vi phạm; diện tích rừng lớn trong khi lực lượng chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ rừng mỏng; chính sách đãi ngộ cho người tham gia bảo vệ rừng còn hạn chế…

Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện và lãnh đạo các phòng, ban ngành liên quan

Kết luận cuộc làm việc, ông Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện và các ngành liên quan về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện tăng cường công tác chỉ đạo các ban, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ rừng nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân; tăng cường tuần tra, kiểm soát rừng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để răn đe, ngăn chặn kịp thời; thực hiện tốt các chương trình, đề án phát triển lâm nghiệp bền vững tại địa phương. Bên cạnh đó, ông Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các ban, ngành và các địa phương cần thực hiện tốt công tác phối hợp, chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao, thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện Con Cuông./.