Cần tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung những Nghị quyết của HĐND tỉnh không còn phù hợp

Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại cuộc họp thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về dự thảo nghị quyết xử lý kết quả rà soát các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành.

Sáng ngày 03/8, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết và một số báo cáo thuộc lĩnh vực của Ban phụ trách do UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Phạm Thành Chung, Trưởng Ban Pháp chế chủ trì cuộc họp. Dự họp thẩm tra có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và một số Sở, ngành.

Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Thẩm tra dự thảo nghị quyết xử lý kết quả rà soát các nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước đang còn hiệu lực thi hành và nghị quyết bãi bỏ các nghị quyết của HĐND tỉnh, đồng chí Trần Đình Toàn, Phó Trưởng Ban Pháp chế đề nghị sửa đổi tên gọi nghị quyết; rà soát để đưa Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về định hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 vào Danh mục nghị quyết hết hiệu lực toàn bộ vì hết hiệu lực về mặt thời gian; đưa Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 quy định một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào danh mục nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung vì có một số nội dung không còn phù hợp và đã được đưa vào kế hoạch để HĐND tỉnh xem xét, thông qua trong năm 2021; xem xét, rà soát, cân nhắc để đưa Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào danh mục nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung vì qua tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp, nhiều cử tri kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; đề nghị rà soát những Nghị quyết về cơ chế, chính sách đã được ban hành từ nhiều năm trước, có nghị quyết đã ban hành hơn 10 năm thì cần đánh giá tính phù hợp so với thời điểm hiện tại để có đề xuất sửa đổi, bổ sung… Một số nội dung được các đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ như: Làm rõ hình thức kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục – đào tạo công lập thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ học kỳ II năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021 để kịp thời thực hiện trong năm học 2021 – 2022 vì phạm vi điều chỉnh nghị quyết này là từ học kỳ II năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 – 2021, nay đã hết thời gian thực hiện; rà soát các nghị quyết điều chỉnh hoạt động của HĐND tỉnh để đưa vào các Danh mục cho phù hợp…

Sau khi nghe các ý kiến thẩm tra và ý kiến giải trình của cơ quan tham mưu soạn thảo, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa tên gọi của nghị quyết; phối hợp với Ban Pháp chế để tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nghị quyết và các Danh mục.

Về dự thảo nghị quyết liên quan đến số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2021 từ 55.872 người xuống 55.870 người và phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách năm 2022 là 54.631 người, trong đó trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đảm bảo chi thường xuyên là 54.473 người; trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn và Hội Nông dân là 65 người; trong các tổ chức Hội là 93 người.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xem xét việc đưa quy định về điều chỉnh tổng số người làm việc năm 2021 trong Nghị quyết vì Nghị quyết đã có nội dung phê duyệt tổng số người làm việc năm 2022

Về cơ bản Ban Pháp chế nhất trí với dự thảo Nghị quyết và kế hoạch số lượng người làm việc do UBND tỉnh trình, đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung như: việc điều chỉnh số lượng người làm việc năm 2021; việc thống nhất số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; giải pháp để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở một số cơ sở giáo dục; việc thanh toán chế độ kiêm nhiệm đối với giáo viên theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28/3/2016 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC; việc triển khai thực hiện giao số lượng người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi thường xuyên. Thay mặt cơ quan chủ trì soạn thảo, đồng chí Lê Đình Lý, Giám đốc Sở Nội vụ đã giải trình và tiếp thu những ý kiến thẩm tra của các thành viên dự họp.

Liên quan đến dự thảo nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung: đề nghị làm rõ việc thực hiện trình tự, thủ tục sáp nhập, đổi tên xóm; tỷ lệ cử tri đồng ý đối với phương án sáp nhập, đổi tên; việc giải quyết những vấn đề phát sinh sau sáp nhập, đổi tên xóm như cơ sở vật chất, công tác xây dựng nông thôn mới ở xóm trước và sau sáp nhập; việc thay đổi giấy tờ cho người dân sau đổi tên xóm…

Cũng trong sáng nay, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết phê duyệt Đề án “Tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An” và Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021./.

Tin, ảnh: Thu Nguyễn

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Tin liên quan

Thư việnCử tri gửi ý kiếnGửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An