Một góc phường Lê Lợi

Về kiến nghị của cử tri Nguyễn Văn Thái, Ủy ban nhân dân thành phố Vinh trả lời như sau:

Dự án cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi, thành phố Vinh được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh phê duyệt tại Quyết định số 6147/QĐ-UBND ngày 28/11/2021 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư; hiện nay Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi đã hoàn thành các thủ tục pháp lý để trình Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án. Tuy nhiên, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã trả hồ sơ với những lý do sau đây:

 - Theo Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Lê Lợi được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 5574/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 thì tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (đoạn thuộc dự án nêu trên) có quy mô mặt cắt ngang: Bề rộng nền đường Bnền = 12,0m, bề rộng mặt đường Bmặt = 6,0m, bề rộng vỉa hè Bviahe = 2x3,0m. Tuy nhiên, Chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 6147/QĐ-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh, thì quy mô mặt cắt ngang tuyến đường có bề rộng nền đường Bnền = 12,0m, bề rộng mặt đường Bmặt = 7,0m, bề rộng vỉa hè Bviahe = 2x2,5m là không phù hợp với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Lê Lợi được phê duyệt.

- Phương án giải phóng mặt bằng của hồ sơ trình thẩm định có diện tích giải phóng mặt bằng tính cho cả khu vực lân cận, vượt ra ngoài phạm vi dự án là không phù hợp.

Ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi ban hành Báo cáo số 285/BC- UBND gửi Ủy ban nhân dân thành phố Vinh về việc khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi, thành phố Vinh; trong đó kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vinh chỉ đạo các phòng ban liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh lại chủ trương đầu tư của dự án để chủ đầu tư có căn cứ để triển khai các bước tiếp theo. Ngày 11/10/2023, Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi, thành phố Vinh được Ủy ban nhân dân thành phố Vinh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi tại Quyết định số 3655/QĐ-UBND.

Hiện nay Ủy ban nhân dân phường Lê Lợi đã trình Phòng Quản lý đô thị Thành phố Vinh thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Lê Lợi, thành phố Vinh. Ủy ban nhân dân Phường sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan, đẩy nhanh tiến độ công trình, sớm đền bù giải phóng mặt bằng và thi công xây dựng công trình trong thời gian sớm nhất.