Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị - Đôi điều trao đổi

Nghệ An là một trong số không nhiều địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) được Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của địa phương - đó là Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30 tháng 7 năm 2013.

Thực hiện nghị quyết này của Bộ Chính trị trước hết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta. Đồng thời cũng là trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương. Bởi vậy tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW vừa là nhiệm vụ của Tỉnh, vừa là nhiệm vụ của ban, bộ, ngành cấp Trung ương.

Ngày 25 tháng 4 năm 2022, Ban Kinh tế Trung ương đã công bố Quyết định số 333-QĐ/BKTTW thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị gồm 25 thành viên. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng ban, đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban kinh tế Trung ương làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Ảnh: Internet

Tỉnh Nghệ An cũng đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Kế hoạch số 348/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW và triển khai thực hiện nhiệm vụ. Có thể nói rằng, kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của tỉnh Nghệ An như thế nào sẽ là đóng góp quan trọng vào kết quả tổng kết ở cấp Trung ương.

Với nhận thức ấy, tác giả xin đề xuất mấy ý kiến sau đây với Ban Chỉ đạo tổng kết của Tỉnh:

1. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ở tỉnh ta gần như trùng khớp với đánh giá kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, khóa XVIII. Do vậy, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật (của Đại hội VI của Đảng) để kế thừa có phê phán những gì mà Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, khóa XVIII đã đánh giá, kiểm điểm, tổng kết.

2. Xác định rõ hai phạm vi tổng kết: (1) Tổng kết thực hiện những nội dung mà Nghị quyết 26-NQ/TW đã nêu ra cho Tỉnh thuộc trách nhiệm của Tỉnh; (2) Tổng kết những nội dung Tỉnh gắn kết, liên kết với các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để tận dụng tối đa sự hỗ trợ giúp đỡ của Trung ương và các địa phương đối với sự phát triển của Nghệ An.

3. Ban Chỉ đạo và các thành viên phải làm việc với trách nhiệm chính trị cao nhất trước Bộ Chính trị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Nghệ An với thái độ khách quan, trung thực, khoa học, với tinh thần “tự soi” để “tự sửa”.

4. Cấp ủy trực tiếp là Tỉnh ủy, chính quyền trực tiếp là Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cần tổng kết toàn diện, sâu sắc sự lãnh đạo, điều hành với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW gắn với sự lãnh đạo điều hành tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, khóa XVIII.

5. Các ban, sở, ngành cấp tỉnh cần tổng kết toàn diện sâu sắc từ thực tiễn việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW theo đúng chức năng, chức trách và nhiệm vụ của mình.

6. Vận dụng câu nói dân gian “cờ ngoài, bài trong” vào chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW ở tỉnh ta. Một mặt phải nghiêm túc, thậm chí nghiêm khắc để các tổ chức, cơ quan và cá nhân người đứng đầu làm đầy đủ nhất nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo tỉnh giao (với tư cách là người trong cuộc). Mặt khác cần tận dụng tối đa và có cách tận dụng hiệu quả sự đóng góp của các tổ chức, cơ quan và cá nhân với tư cách là người ngoài cuộc. Để tận dụng thực sự có hiệu quả sự đóng góp này cần tránh kiểu làm hình thức (làm cho có).

7. Ban Chỉ đạo Trung ương đã bước đầu xác định cách thức tiến hành tổng kết. Ban chỉ đạo tỉnh cần học hỏi có vận dụng sáng tạo cách thức của Trung ương để có cách thức tiến hành tổng kết sát, phù hợp và có hiệu quả. Chỉ có cách thức tổng kết khoa học mới có kết quả tổng kết như mong muốn. Xin lưu ý một luận điểm khoa học rằng: làm gì là quan trọng, nhưng làm thế nào còn có ý nghĩa quyết định hơn. Tìm ra việc cần làm, phải làm là cần thiết nhưng tìm ra cách làm việc đó còn cần thiết hơn.

Một góc thành phố Vinh. Ảnh BNA

Để thực hiện được mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã xác định, chúng ta còn phải làm nhiều việc, trong đó việc tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW có ý nghĩa rất lớn. Mong và hi vọng Nghệ An sẽ đạt kết quả và hiệu quả cao nội dung này.

Trương Công Anh

Nguyên Ủy viên BTV

nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An