Dấu ấn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An

D%E1%BA%A5u-%E1%BA%A5n-10-n%C4%83m-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-Ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-s%E1%BB%91-26-Anhtieude.png
Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Sau 5 năm thực hiện, Bộ Chính trị đã chỉ đạo sơ kết và ban hành Thông báo số 55 -TB/TW ngày 20/4/2019 về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Nghị quyết số 26 và Thông báo số 55 đã thể hiện sự nhất quán, xuyên suốt và tính thực tiễn trong các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển tỉnh Nghệ An; là cơ sở quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành ban hành các cơ chế, chính sách nhằm bổ sung và thu hút các nguồn lực cho phát triển; là căn cứ quan trọng để tỉnh Nghệ An xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với các chủ trương, đường lối của Đảng.
To%C3%A0n-c%E1%BA%A3nh-H%E1%BB%99i-ngh%E1%BB%8B-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-2-Ban-Ch%E1%BB%89-%C4%91%E1%BA%A1o-Trung-%C6%B0%C6%A1ng-t%E1%BB%95ng-k%E1%BA%BFt-Ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-s%E1%BB%91-26-c%E1%BB%A7a-B%E1%BB%99-Ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B-v%E1%BB%81-Ngh%E1%BB%87-An-%E1%BA%A2nh-Th%C3%A0nh-Duy.jpg
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về Nghệ An, ngày 29/03/2023. Ảnh: Thành Duy
Đến nay sau 10 năm thực hiện, Nghệ An đang từng bước hướng tới là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao. Thành phố Vinh cùng với thị xã Cửa Lò đang từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng kinh tế của tỉnh; phát triển vùng miền Tây có nhiều khởi sắc. Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đang trở thành khu kinh tế trọng điểm, đa ngành, đa chức năng, dần khẳng định vai trò động lực trong thu hút đầu tư. Đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân dần được nâng lên. Quy mô nền kinh tế hiện đứng thứ 10 cả nước.
D%E1%BA%A5u-%E1%BA%A5n-10-n%C4%83m-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-Ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-s%E1%BB%91-26-Tit1.png
T%E1%BA%A1o-%C4%91%E1%BB%99ng-l%E1%BB%B1c-v%C3%A0-kh%C3%B4ng-gian-ph%C3%A1t-tri%E1%BB%83n-m%E1%BB%9Bi-A5-2.png
Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 Nghệ An; Nhà máy may ở Đô Lương; Mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Tập đoàn TH ở Nghĩa Đàn. Ảnh: PV-CTV

D%E1%BA%A5u-%E1%BA%A5n-10-n%C4%83m-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-Ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-s%E1%BB%91-26-Tit2.png

C%C6%A1-c%E1%BA%A5u-GRDP-1.png

D%E1%BA%A5u-%E1%BA%A5n-10-n%C4%83m-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-Ngh%E1%BB%8B-quy%E1%BA%BFt-s%E1%BB%91-26-Tit3.png

Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2014 – 2020 đạt 88.589 tỷ đồng; năm 2021 đạt 18.936 tỷ đồng; năm 2022 đạt 21.805 tỷ đồng.

Xuất khẩu tăng mạnh, từ 636 triệu USD năm 2013 lên 2,49 tỷ USD năm 2022, phần lớn là xuất khẩu hàng hóa.

Chuye%CC%82%CC%81n-ta%CC%80u-Container-quo%CC%82%CC%81c-te%CC%82%CC%81-BIENDONG-MARINER-ca%CC%A3%CC%82p-ca%CC%89ng-Cu%CC%9B%CC%89a-Lo%CC%80-A%CC%89nh-Thu-Huye%CC%82%CC%80n.jpg
Tàu Container quốc tế BIENDONG MARINER cập cảng Cửa Lò. Ảnh: Thu Huyền

Thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng. Đặc biệt năm 2022, số vốn FDI đầu tư tại Nghệ An cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 961,3 triệu USD, đưa Nghệ An lần đầu tiên lọt top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước. 4 tháng đầu năm 2023, Nghệ An tiếp tục lọt vào top 10 địa phương có tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cao nhất cả nước, tính đến ngày 20/4/2023, trên địa bàn tỉnh cấp mới 5 dự án, vốn đăng ký cấp mới đạt 286,95 triệu USD, đứng thứ nhất vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

C%C3%A1c-%C4%91%E1%BB%93ng-ch%C3%AD-l%C3%A3nh-%C4%91%E1%BA%A1o-t%E1%BB%89nh-Ngh%E1%BB%87-An-T%E1%BA%ADp-%C4%91o%C3%A0n-Ju-Teng-v%C3%A0-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BA%A1i-bi%E1%BB%83u-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-nghi-l%E1%BB%85-kh%E1%BB%9Fi-c%C3%B4ng-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-%E1%BA%A2nh-Th%C3%A0nh-Duy.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Ju Teng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô Ju Teng tại Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Đến tháng 4/2023, Nghệ An có 309/411 xã (75,18%) đạt chuẩn nông thôn mới; 53 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 9 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

N%C3%B4ng-th%C3%B4n-m%E1%BB%9Bi-qu%E1%BB%B3nh-%C4%91%C3%B4i-%E1%BA%A2nh-Nh%E1%BA%ADt-Thanh.jpg
Đường về làng Quỳnh (xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu). Ảnh tư liệu: Nhật Thanh
Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến