(Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được đơn của bà bà Trần Thị Long, trú tại xóm Bắc Kim Hòa, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc kiến nghị liên quan đến việc giải quyết chế độ thờ cúng liệt sỹ.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 114/HĐND-TT ngày 20 tháng 5 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân