Huyện Con Cuông

Sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Khanh, trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông khiếu nại Quyết định số 835/KL-UBND ngày 20/7/2023 của UBND huyện Con Cuông; tố cáo cán bộ thôn, bản tự ý chặt phá tài sản của gia đình bà.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 144/HĐND-TT ngày 14 tháng 6 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân huyện Con Cuông để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 15/8/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật./.

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân