Một góc xã nông thôn mới Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)

Ngày 30/01/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 44/HĐND-TT chuyển đơn của ông Thái Khắc Sáu, trú tại số nhà 4B, đường Kim Đồng, phường Hưng Bình, thành phố Vinh kiến nghị thanh toán kinh phí khảo sát, lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 của các xã trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Tuy nhiên, đến nay Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chưa nhận được văn bản trả lời của Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn và công dân tiếp tục gửi đơn.      

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kỳ Sơn kiểm tra, chỉ đạo giải quyết nội dung nêu trên; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 15/7/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật./.