Sau khi nhận được đơn của ông Phạm Xuân Hùng, trú tại xóm 4, xã Liên Thành cùng một số công dân trú tại các xóm 3, 4, 5, xã Liên Thành, huyện Yên Thành kiến nghị liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại xóm 4, xã Liên Thành đã được UBND xã Liên Thành giao đất có thu tiền sử dụng đất từ năm 1994 .

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 140/HĐND-TT ngày 13 tháng 6 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trước ngày 30/7/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật./..

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân