Ảnh minh họa

Sau khi nhận được đơn của bà Hồ Thị Thủy, trú tại thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu kiến nghị giải quyết liên quan đến việc mất đất tuyến ngõ của các hộ gia đình. 

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản số: 107/HĐND-TT ngày 14 tháng 5 năm 2024 chuyển đơn của công dân đến Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu để chỉ đạo kiểm tra, giải quyết; thông báo kết quả giải quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 30/6/2024 và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

- Công văn V/v chuyển đơn của công dân