Quốc lộ 7

Về kiến nghị của cử tri thôn 2/9 và thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, Sở Giao thông - vận tải trả lời như sau:

Quốc lộ 7 đoạn từ Km86+300 - Km88+200 qua địa bàn thôn 2/9 và thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông có quy mô đường cấp IV miền núi, bề rộng mặt đường Bmặt=6,0m, Bnền = 8,0m. Hệ thống thoát nước trên tuyến đã được bố trí: 04 cống tròn Φ1,0m tại Km86+510, Km87+130, Km87+780 và Km88+060; rãnh thoát nước dọc hình thang tại: Km87+1000 - Km87+1080 (phải tuyến), Km88+200 - Km88+360 (phải tuyến), Km88+070 - Km88+300 (trái tuyến); các đoạn rãnh đất tại: Km87+300 - Km87+450 (phải tuyến), Km87+550 - Km87+600 (phải tuyến), Km87+700 - Km87+1000 (phải tuyến). Đoạn từ Km86+300 - Km86+500 phía phải tuyến là mái taluy âm và đất canh tác của người dân, đoạn từ Km86+300 - Km86+600 phía trái tuyến là đất trống và vườn nhà dân, cao độ thấp hơn mặt đường nên không cần thiết bổ sung rãnh. Đoạn từ Km86+500 - Km88+200 (phải tuyến) và Km86+580 - Km88+200 (trái tuyến) có nhà dân sinh sống dọc bên tuyến, nhưng nằm ngoài phạm vi đất của đường bộ (hiện đang cách mép đường từ 6-8m). Vào một số thời điểm mưa lớn, nước mưa chảy theo dốc dọc mặt đường thoát về các cống ngang đường, một phần chảy vào đất của người dân, nhưng không có tình trạng đọng nước trên mặt đường, lề đường. Vì vậy, đề nghị xây dựng rãnh của cử tri thôn 2/9 và thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê chưa thực sự cấp bách, cần thiết.

Khu Quản lý đường bộ II đã thường xuyên chỉ đạo Văn phòng Quản lý đường bộ II, Công ty CP 495 (đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên tuyến Quốc lộ 7) thường xuyên nạo vét, khơi thông cống rãnh đảm bảo thoát nước. Trong giai đoạn hiện tại, do nguồn vốn dành cho công tác quản lý bảo trì đường bộ hàng năm còn rất hạn hẹp trong khi nhu cầu đầu tư để khắc phục sửa chữa hệ thống đường quốc lộ rất lớn, nên chỉ ưu tiên cải tạo, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông, xử lý ùn tắc giao thông, tăng cường hệ thống báo hiệu đường bộ, an toàn giao thông, khắc phục bão lũ bước 2, sửa chữa cầu, sửa chữa nền mặt đường, kết cấu công trình hư hỏng nặng. Khu Quản lý đường bộ II ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ xem xét báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam cho phép đầu tư xây dựng khi cân đối được nguồn vốn trong kế hoạch bảo trì đường bộ của các năm tiếp theo. Ngoài ra, Khu Quản lý đường bộ II cũng đề nghị chính quyền địa phương (UBND huyện Con Cuông, UBND xã Bồng Khê,...) thường xuyên tuyên truyền cho người dân sinh sống hai bên đoạn tuyến không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, không trồng cây cảnh, hoa màu sát hai bên lề đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông; chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất dành cho đường bộ mà cơ quan quản lý đường bộ đã lập biên bản trên địa bàn và làm mất tác dụng của cửa xả rãnh thoát nước dọc và cống.