Tham gia tiếp xúc cử tri có các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Hoàng Minh Hiếu - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Nhật Minh - Ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo huyện Kỳ Sơn.

bna_3196.jpg
Các đại biểu Quốc hội tham gia cuộc tiếp xúc cử tri huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Thành Cường

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh trình bày nội dung, kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, cử tri huyện Kỳ Sơn có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới các cấp, ngành liên quan.

bna_3203.jpg
Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh trình bày nội dung kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Cường

Các cử tri huyện Kỳ Sơn đề xuất các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ xi măng để xây dựng nông thôn mới ở các bản, xã vùng sâu, vùng xa; đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông các tuyến liên xã; giải quyết những chồng lấn trong phân chia địa giới hành chính giữa huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương; hỗ trợ nghiên cứu, khảo sát, phát triển dược liệu dưới tán rừng; hỗ trợ xây dựng nhà máy chế biến, bao tiêu các loại nông sản trên địa bàn;...

Thay mặt nhiều cử tri huyện Kỳ Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Viết Hùng phản ánh, hiện nay, trên địa bàn huyện còn một số bản nằm ngoài dự án kéo điện lưới theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về "kéo điện lưới quốc gia đến các bản vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới" của 61 huyện nghèo cả nước giai đoạn 2021-2025, như các bản: Nhọt Lợt, Xốp Dương, Cha Nga, Phà Chiếng (xã Mỹ Lý); bản Huồi Phong (xã Mường Ải);... Vì vậy, cử tri và nhân dân đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm đề xuất, kiến nghị các cấp có thẩm quyền chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới.

bna_3172.jpg
Ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn nêu kiến nghị về việc áp dụng cơ chế đặc thù để thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 3 về "Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân". Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vẫn còn một số bản chưa có sóng điện thoại như các bản: Xám Thang, Cha Nga, Kèo Nam (xã Bắc Lý); các bản: Thà Lạng, Xám Xúm, Huồi Khun (xã Mường Lống), một số bản biên giới xã Mỹ Lý,… Cử tri và nhân dân đề nghị đại biểu Quốc hội quan tâm đề xuất kiến nghị với các cấp có thẩm quyền đầu tư cột phủ sóng điện thoại để nhân dân thuận tiện thông tin, liên lạc.

bna_3226.jpg
Cử tri xã Mỹ Lý phản ánh trên địa bàn có 4 bản chưa có điện lưới Quốc gia. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025, huyện Kỳ Sơn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 10 dự án. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai gặp một số khó khăn nên đến nay chưa thực hiện được.

bna_3216.jpg
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Tại Tiểu dự án 1 của Dự án 3: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân có các hoạt động: khoán bảo vệ rừng; hỗ trợ bảo vệ rừng; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung; hỗ trợ trồng rừng sản xuất bằng loại cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ; hỗ trợ trồng rừng phòng hộ; trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng...

Huyện Kỳ Sơn mới thực hiện được khoán bảo vệ rừng, các hoạt động khác vướng phải tiêu chí "Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất, giao rừng của cấp có thẩm quyền hoặc đã sử dụng đất ổn định trong vòng 3 năm trở lên không có tranh chấp". Tiêu chí này huyện Kỳ Sơn không đáp ứng được do rừng và đất rừng chưa được giao.

bna_3235.jpg
Ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn kiến nghị làm rõ ranh giới địa giới hành chính của huyện Kỳ Sơn và huyện Tương Dương. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt cử tri, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh có ý kiến đề xuất với các cấp liên quan cho huyện Kỳ Sơn áp dụng cơ chế đặc thù để thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 3.

bna_3241.jpg
Ông Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo địa phương và sở, ngành đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền.

bna_3245.jpg
Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu trả lời một số kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Cường

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hoàng Minh Hiếu đã trả lời một số kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền, đồng thời, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến Chính phủ, Quốc hội và các cấp, ngành liên quan xem xét, giải quyết.