Một góc trung tâm huyện Hưng Nguyên

Về kiến nghị của cử tri Ngô Văn Dũng, Công ty Điện lực Nghệ An trả lời như sau:

Công ty Điện lực Nghệ An tiếp nhận nguyên trạng Lưới điện hạ thế xóm Khoa Đà - xã Hưng Tây từ địa phương với hiện trạng cũ nát. Sau tiếp nhận Công ty đã tận dụng các nguồn vốn để sửa chữa nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Hiện tại Công ty đã khảo sát và đưa vào Kế hoạch sửa chữa lớn năm 2024 để sửa chữa lưới điện hạ thế xóm Khoa Đà với khối lượng thay thế 23 cột kém chất lượng, 1,207 km cáp vặn xoắn. Dự kiến sẽ thực hiện xong trong Quý 2 hoặc Quý 3 năm 2024.