UBND TỈNH CHỈ ĐẠO

Trong ngày 22/5, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An về vấn đề xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho biết, UBND tỉnh đã nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Bá Bình về các vấn đề liên quan đến vụ tai nạn cống Hiệp Hòa năm 1978, và đã có văn bản giao các sở liên quan nghiên cứu, trả lời.

Cụ thể, ngày 22/5/2023, UBND tỉnh có Văn bản số 3941/UBND-VX về việc “giải quyết kiến nghị của ông Nguyễn Bá Bình” gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1bna-van-ban-so-3941-ubnd-vx-ngay-22-5-2023-cua-ubnd-tinh-5348.jpg
Văn bản số 3941/UBND-VX ngày 22/5/2023 của UBND tỉnh. Ảnh: N.L
Nhập chú thích ảnh

Văn bản số 3941/UBND-VX có nội dung: “Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Bá Bình (Địa chỉ: 544 Ngô Gia Tự, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) về việc xây dựng Bia chứng tích ở cống Hiệp Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương và các chế độ liên quan cho các nạn nhân (có đơn kiến nghị gửi kèm). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả lời các kiến nghị:

- Đề nghị Nhà nước công nhận những người hy sinh là liệt sĩ vì họ tham gia công trình này theo chủ trương, kế hoạch của tỉnh và họ đã hy sinh tính mạng cho sự nghiệp dân giàu nước mạnh.

- Các cấp có thẩm quyền xem xét chế độ, hỗ trợ một số nạn nhân đặc biệt khó khăn. Vì tai nạn này mà họ lâm vào cảnh đói nghèo, đơn thân, yếu thế.

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu trả lời kiến nghị: Tỉnh cần xây dựng bia chứng tích tại công trình để tưởng niệm những người đã hy sinh, nhằm giáo dục lịch sử, truyền thống tốt đẹp cho thế hệ sau tiếp tục cống hiến, làm cho xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh.

Giao các sở nghiên cứu, trả lời trực tiếp cho công dân được biết, đồng thời báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2023”.

bna_tr_bna-cong-hie1p-hoa-noi-45-nam-truoc-xay-ra-vu-tai-nan-lao-dong-lam-98-nguoi-hy-sinh-6581.jpg
Cống Hiệp Hòa, nơi 45 năm trước xảy ra vụ tai nạn lao động làm 98 người hy sinh. Ảnh: N.L

Ông Phan Đức Sơn - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh cho biết, thực hiện quy định trong việc giải quyết đơn thư, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3941/UBND-VX chỉ đạo 2 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, trả lời các nội dung công dân kiến nghị và báo cáo UBND tỉnh. Còn về vấn đề xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa như thế nào, trước mắt cần chờ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo trở lại.

UBND tỉnh đã giao các sở trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5. Khi nhận được báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh sẽ trình lãnh đạo UBND tỉnh xem xét tổng thể vấn đề này…”.

Ông Phan Đức Sơn - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh

“CỬ TRI MONG NGÓNG…”

Theo ông Bùi Gia Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Văn, vì ở xã Cát Văn có nhiều người mất trong vụ tai nạn cống Hiệp Hòa năm 1978, vì vậy, từ nhiều năm nay cử tri đã có kiến nghị về hai nội dung. Thứ nhất, đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ cho những người tử nạn tại cống Hiệp Hòa; thứ hai, xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa để ghi danh những người đã mất.

bna-ngoi-mieu-nho-ven-duong-do-nguoi-trong-coi-tram-bom-dung-nen-de-huong-khoi-cho-nhung-nguoi-tu-nan-tai-cong-hiep-hoa-7826.jpg
Ngôi miếu nhỏ ven đường, do người trông coi trạm bơm dựng nên để hương khói cho những người tử nạn tại cống Hiệp Hòa. Ảnh: N.L

Về nội dung thứ nhất, UBND tỉnh đã trả lời là theo quy định của Nhà nước thì tỉnh không thực hiện được. Còn nội dung thứ hai, từ những năm 2018, Tỉnh ủy đã có văn bản đồng ý chủ trương; UBND tỉnh cũng đã có các văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện, tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện được. Cho đến nay, cử tri xã Cát Văn nói riêng và cử tri các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương có người tử nạn vẫn mong được giải quyết hai nguyện vọng này.

Về việc công nhận liệt sĩ cho những người tử nạn, vì quy định của Nhà nước nên khó thành hiện thực là có thể hiểu. Nhưng việc xây dựng bia chứng tích thì tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ khá lâu rồi. Đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được thì tiến độ quá chậm, khiến cử tri bức xúc…”.

Ông Bùi Gia Hảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Văn

Hỏi ông Bùi Gia Hảo: Với cương vị là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, ông có quan điểm như thế nào về vấn đề này? Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cát Văn Bùi Gia Hảo trả lời: “Tôi và anh em cán bộ xã Cát Văn đều mong muốn chỉ đạo của tỉnh về việc xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa được thực hiện.

Mong muốn các sở, ngành, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để thân nhân của những người tử nạn tại cống Hiệp Hòa đỡ day dứt, được yên tâm phần nào. Bởi vì ở xã Cát Văn không phải gia đình nào cũng có điều kiện để đưa mộ của những người tử nạn về, xây dựng đàng hoàng được. Xây dựng bia chứng tích vừa là để ghi danh những người đã mất, và còn để người thân của họ có chỗ hương khói. Đây là mong muốn duy nhất của chúng tôi ở thời điểm này…”.

bna-bia-bai-viet-hiep-hoa-loi-hua-chua-thanh-7352.jpg
Bìa bài viết “Hiệp Hòa, lời hứa chưa thành”.

CẦN SỚM THỰC HIỆN

Ngày 23/5, liên hệ đề nghị HĐND huyện Thanh Chương cho tìm hiểu về kiến nghị của cử tri về vấn đề xây dựng Bia chứng tích Cống Hiệp Hòa. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết, nội dung này HĐND tỉnh đã từng trả lời. Cụ thể vào ngày 7/11/2022, HĐND tỉnh có Văn bản số 319/HĐND-TT về việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước, sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, trong đó, có trả lời kiến nghị của cử tri xã Cát Văn về việc xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa.

Xem Văn bản số 319/HĐND-TT, HĐND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri xã Cát Văn về vấn đề xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa như sau: “Ngày 5/6/2018, Tỉnh ủy Nghệ An đã có Công văn số 3258-CV/TU đồng ý chủ trương xây dựng bia chứng tích công trình cống Hiệp Hòa năm 1978. Ngày 21/12/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 9957/UBND-NN về việc tổ chức xây dựng hạng mục bia tưởng niệm cống Hiệp Hòa và giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể liên quan để tham mưu thực hiện. Hiện nay, vấn đề này Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chủ trì tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện”.

bna-van-ban-so-319-hdnd-tt-ngay-7-11-2022-cua-hdnd-tinh-9572-1.jpg
Văn bản số 319/HĐND –TT ngày 7/11/2022 của HĐND tỉnh. Ảnh: N.L

Thời gian vừa qua, từ kiến nghị của công dân, việc xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa đã được Báo Nghệ An thông tin qua các bài viết “Hiệp Hòa, lời hứa chưa thành”; “Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lý giải việc chưa xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa”. Ở hai bài viết này, đã thông tin đầy đủ chủ trương của Tỉnh ủy, các chỉ đạo của UBND tỉnh, cũng như làm rõ nguyên nhân chưa xây dựng được Bia chứng tích cống Hiệp Hòa. Nay, với nội dung trả lời kiến nghị cử tri xã Cát Văn của HĐND tỉnh tại Văn bản số 319/HĐND-TT ngày 7/11/2022 cùng thực tế đang diễn ra, cho thấy việc thực hiện xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Nghĩ rằng, xây dựng Bia chứng tích cống Hiệp Hòa là một chủ trương tốt đẹp của Tỉnh ủy, chủ trương này đáp ứng được niềm mong của thân nhân những người đã mất vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đông đảo cử tri. Vì vậy, cần phải được thực hiện.

Nhật Lân