Về kiến nghị của cử tri Ngô Văn Dũng, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam trả lời như sau:

Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 23/11/2017; phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại các Quyết định: số 79/QĐ -UBND ngày 09/01/2019; số 3942/QĐ -UBND ngày 06/11/2020 và số 4104/QĐ-UBND ngày 22/12/ 2022. Theo các Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, khu vực sân bóng và nhà văn hóa của xóm Khoa Đà thuộc quy hoạch Đất xây dựng nhà máy công nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An thì khu vực này chưa thực hiện được giải phóng mặt bằng để thu hồi đất thực hiện dự án. Về hiện trạng, sân bóng và nhà văn hóa của xóm Khoa Đà vẫn đang được người dân sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An

Ngày 05/10/2023, UBND tỉnh đã cho chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An tại Công văn số 8386/UBND-CN. Hiện nay, Công ty TNHH VSIP Nghệ An và đơn vị tư vấn đang triển khai lập đồ án, trong đó khu vực sân bóng và nhà văn hóa của xóm Khoa Đà sẽ đưa ra khỏi quy hoạch Đất xây dựng nhà máy công nghiệp và định hướng quy hoạch phù hợp với hiện trạng để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày cho người dân trong khu vực. Trước khi trình thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp, đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An, Công ty TNHH VSIP Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến thống nhất của cộng đồng dân cư trong khu vực (bao gồm Bí thư chi bộ, xóm trưởng, Ban cán sự xóm Khoa Đà, xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) về nội dung này.