Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và bổ sung nguồn lực để phát triển bền vững tỉnh Nghệ An.

Chuyển động tích cực

Ngày 30/7/2013, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với mục tiêu: “Phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp; là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng, an ninh vững mạnh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo...”.

bna-img-5564-8930.jpg

Sáng 9/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức phiên họp chuyên đề cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đây là văn kiện thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; định hướng, tạo động lực giúp tỉnh phát triển tương xứng với vị trí, vai trò, tiềm năng. Bởi Nghệ An là một trong số không nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ Chính trị ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 26, Nghệ An đã cụ thể hóa các chủ trương của Nghị quyết bằng các chương trình hành động, lựa chọn 21 chương trình, đề án trọng điểm để triển khai thực hiện, đồng thời, lồng ghép nội dung Nghị quyết 26 vào các chương trình, đề án triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và XIX. Các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 26-NQ/TW được tập trung triển khai tích cực.

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 26, Nghệ An đã có những bước phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới; chất lượng tăng trưởng được cải thiện; nông nghiệp phát triển ở mức cao so với bình quân của vùng và cả nước. Quy mô tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ngày càng mở rộng (năm 2013 là 73.021 tỷ đồng, đến năm 2021 đạt 155.424 tỷ đồng, năm 2022 dự ước đạt 174.044 tỷ đồng); GRDP bình quân đầu người năm 2013 là 23,74 triệu đồng, đến năm 2021 đạt 45,58 triệu đồng, dự ước năm 2022 đạt 50,8 triệu đồng. Quy mô nền kinh tế của Nghệ An đứng thứ 12 cả nước.

grdp-binh-quan-cua-nghe-an-qua-10-nam-4116.jpg

GRDP bình quân của Nghệ An qua 10 năm. Đồ họa: Hữu Quân

grdp-binh-quan-dau-nguoi-cua-nghe-an-qua-10-nam-4437.jpg

GRDP bình quân đầu người của Nghệ An qua 10 năm. Đồ họa: Hữu Quân

Với nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, giai đoạn 2014-2021 thu hút được 1.023 dự án, với số vốn đăng ký 248.930 tỷ đồng. Thu hút vốn FDI có sự chuyển biến rõ nét, với các dự án có quy mô lớn, đến từ các tập đoàn có thương hiệu toàn cầu và năm 2022 lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước... Đến nay, một số lĩnh vực từng bước được định hình là trung tâm của vùng, như y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ...

Định hướng phát triển cho Nghệ An

Năm 2019, Bộ Chính trị đã sơ kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26, tại buổi làm việc này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự nỗ lực, ý chí phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nghệ An trong việc thực hiện Nghị quyết 26. Tổng Bí thư cho rằng “Qua thực tiễn Nghệ An đã thấy được hướng đi, thấy được chúng ta cần làm gì”. Sau cuộc làm việc đó, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019, trong đó, Bộ Chính trị cơ bản đồng ý với các kiến nghị của Tỉnh ủy Nghệ An, sẽ tiến hành tổng kết Nghị quyết 26 vào năm 2023.

bna-dji-0202-5608--n1.jpg

Toàn cảnh khu vực trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Căn cứ yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết. Quá trình tổ chức tổng kết được thực hiện từ cấp huyện đến tỉnh, nhằm đánh giá nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng thực tiễn những kết quả đạt được, những kết quả chưa đạt được; nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sâu sắc; những khó khăn và vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai Nghị quyết. Đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách khả thi, phù hợp với bối cảnh, vai trò, vị thế của tỉnh, của vùng và cả nước trong thời kỳ mới.

Trong các cuộc làm việc đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận, nêu ra những “điểm nghẽn”, đó là về hạ tầng, đặc biệt hạ tầng liên quan đến logistics, khó khăn trong phát triển cảng biển, cảng hàng không, nguồn lực để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu,... Đồng thời, cũng phân tích, làm rõ các mục tiêu, quan điểm, giải pháp để phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

tau-lon-vao-cang-cua-lo-tran-chau-9541.jpg

Tàu lớn cập bến cảng Cửa Lò (Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh). Ảnh tư liệu: Trân Châu

Tại các cuộc hội thảo, góp ý về 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học, các chuyên gia tư vấn đã nhấn mạnh cần phải “định vị” được Nghệ An đang ở đâu? Đặc biệt, cần chỉ ra những nguyên nhân, đánh giá nghiêm túc khó khăn, thuận lợi; từ đó, kiến nghị với Trung ương các mục tiêu phù hợp cho giai đoạn phát triển tới của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 gắn với những cơ chế, chính sách cụ thể cho tỉnh Nghệ An.

Mới đây, tại cuộc tọa đàm khoa học “Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 nhấn mạnh: Tỉnh ủy Nghệ An đã dành nhiều thời gian, công sức để triển khai tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng được ưu tiên hàng đầu. Tọa đàm hôm nay sẽ giúp Ban Chỉ đạo Đề án và Tỉnh ủy Nghệ An nhìn nhận rõ hơn, cụ thể hơn về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, những bài học kinh nghiệm trong 10 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 26. Đồng thời, làm sáng tỏ hơn những vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra đối với phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại cuộc Tọa đàm khoa học "Định hướng phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045", hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An là Trương Đình Tuyển và Lê Doãn Hợp đã đưa ra những tổng kết rất hình ảnh về mảnh đất và con người Nghệ An, qua đó mong muốn tỉnh phát triển.

Có thể nói, việc đánh giá một cách toàn diện 10 năm thực hiện Nghị quyết 26, là dịp để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An nhận diện rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong quá trình phát triển, để tranh thủ các cơ hội, phát huy tiềm năng, lợi thế của Nghệ An; đây cũng là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoàn thiện, ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù và bổ sung nguồn lực để phát triển bền vững cho Nghệ An - tỉnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu!

Đức Chuyên