Nâng cao chất lượng phục vụ

Là địa bàn rộng, dân cư đông, bình quân mỗi ngày xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) tiếp nhận số lượng lớn hồ sơ của tổ chức và cá nhân. Trong năm 2022, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) Bộ phận Một cửa của xã đã nhận 3.011 hồ sơ. Trong đó, đã giải quyết 3.011 thủ tục, không có hồ sơ tồn đọng, chậm giải quyết.

eb103d4b2925f57bac34.jpg
Cán bộ phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai giải quyết TTHC cho người dân

Theo bà Hoàng Thị Hoa – Công chức Văn phòng Thống kê xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu) cho biết: “Địa bàn xã dân số đông, công việc của đội ngũ trực tại Bộ phận Một cửa rất áp lực, tất cả các ngày trong tuần các công chức tư pháp, địa chính, văn phòng, chính sách đều phải trực tại Bộ phận Một cửa để giải quyết TTHC cho người dân. Do đó, việc chuyên môn phải làm ngoài giờ nhưng lại không có chế độ phụ cấp. Trong khi đó, cán bộ trực tại Bộ phận Một cửa là đội ngũ thường xuyên tiếp xúc với người dân nên chúng tôi luôn ý thức được cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn thì phải nêu cao tinh thần, thái độ trách nhiệm văn hóa ứng xử với Nhân dân. Chúng tôi mong muốn cấp trên có cơ chế, chính sách hỗ trợ để cán bộ, công chức yên tâm công tác.

Ông Hoàng Văn Anh – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Văn cho biết: Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, UBND xã bố trí cán bộ trực tại Bộ phận Một cửa theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, tất cả đều có trình độ đạt chuẩn và có đạo đức công vụ tốt; thực hiện niêm yết quy chế làm việc, lịch tiếp công dân, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa. Định kỳ hàng tháng kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC để kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh để đảm bảo sự hài lòng của Nhân dân. Đến thời điểm hiện nay, cơ bản các giao dịch hành chính đều được giải quyết đảm bảo về thời gian và nhận được phản hồi tích cực từ phía người dân, doanh nghiệp.

e441504d46239a7dc332.jpg
Cán bộ trực tại Bộ phận Một của của xã Nghi Trung, Nghi Lộc hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đầu mối tiếp nhận và trả kết quả của 1.326 TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của 18 sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh. Hiện tại, trung tâm bố trí 37 quầy làm việc. Tổng số hồ sơ trung tâm tiếp nhận trong năm 2022 là 210.267 hồ sơ, tăng 63.131 hồ sơ, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm 2021. Cũng trong năm 2022, số lượt tiếp nhận hồ sơ tăng cao, cán bộ, công chức của các sở, ngành trực tại Trung tâm giải quyết khối lượng hồ sơ lớn. Để tránh tình trạng cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC bị ùn tắc, một số thời điểm sau tết Nguyên đán, Trung tâm đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp như bố trí thêm cán bộ hướng dẫn, sắp xếp lại khu vực xếp hàng lấy số, nâng cấp phần mềm lấy số bằng hình ảnh,… đã góp phần giảm thiểu ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức.

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - ông Trần Đình Mỹ chia sẻ: “Tần suất giao dịch, giải quyết TTHC của tổ chức và công dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công liên tục tăng, vì thế cán bộ làm công tác thẩm định tương đối vất vả. Tôi thấy rằng, việc UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An là rất phù hợp và thỏa đáng. Việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa là chính sách đãi ngộ tốt, qua đó góp phần động viên cán bộ gắn bó với công việc và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”,.

Xây dựng chính sách hỗ trợ

Thực tiễn cho thấy, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là giải pháp hữu hiệu thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, gặp nhiều cơ quan, nhiều cấp hành chính để giải quyết công việc.

8c103fef1681cadf9390.jpg
Lãnh đạo Sở Nội vụ kiểm tra người dân ứng dụng dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Thời gian qua, việc hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được quan tâm thực hiện. Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã có sự quan tâm đầu tư xây dựng phòng làm việc và mua sắm trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Từ năm 2009, mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An được thực hiện theo Nghị quyết số 254/2008/NQ-HĐND ngày 20/12/2008 của HĐND tỉnh là 200.000 đồng/định suất/tháng. Từ năm 2014 đến 2020 mức hỗ trợ là 400.000 đồng/định suất/tháng.

Tuy nhiên, sau đó Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước (thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp), vì vậy, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 bãi bỏ Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND, chấm dứt chế độ hỗ trợ 400.000 đồng/định suất/tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp. Từ đó đến nay cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh không được hưởng chế độ hỗ trợ nào từ ngân sách nhà nước.

b06c6e2647489b16c259.jpg
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động giảm đầu mối thực hiện thủ tục hành chính cho người dân

Trước yêu cầu về đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là mục tiêu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; cùng với khối lượng hồ sơ TTHC ngày càng tăng cao, nhất là trong lĩnh vực tư pháp, đất đai, xây dựng, đầu tư, chính sách đã tạo áp lực rất lớn cho người làm việc tại Bộ phận Một cửa. Do đó, đặt ra vấn đề cần xây dựng chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Bộ phận Một cửa các cấp trên cơ sở các căn cứ pháp lý hiện hành, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã đề xuất HĐND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp. Cụ thể, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa của Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh: 2.000.000 đồng/người/tháng; Bộ phận Một cửa cấp huyện: 1.200.000 đồng/người/tháng. Bộ phận Một cửa cấp xã: 700.000 đồng/người/tháng. Cùng đó hỗ trợ tiền may đồng phục: 3.000.000 đồng/năm/vị trí công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Một cửa: Ban Dân tộc, Thanh tra tỉnh; Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh. Đối với những cơ quan, đơn vị có quy định trang phục riêng của ngành thì thực hiện theo quy định của ngành.

Hỗ trợ nâng cao thu nhập cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc Bộ phận Một cửa nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ này yên tâm công tác; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức, góp phần nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với các cơ quan nhà nước.

Hiện nay, Văn phòng UBND tỉnh đang lấy ý kiến rộng rãi về nội dung này từ ngày 6/3/2023 đến ngày 6/4/2023; tiến tới trình HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.