Toàn cảnh buổi làm việc

Trao đổi với đoàn công tác, ông Hà Huy Công - Chủ tịch UBND xã cho biết, xã Đức Thành đã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2019, đang tiến hành xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, quá trình xây dựng đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao còn gặp một số khó khăn khi vẫn còn 04 tiêu chí theo quy định chưa đạt, cụ thể các tiêu chí về: nhà văn hóa (còn 4/6 nhà văn hóa của các thôn chưa đạt về diện tích); thu nhập; môi trường (xã chưa xây dựng được bãi thu gom rác thải mà đang phải thuê Công ty thu gom rác trên địa bàn tỉnh); lao động (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ trên địa bàn xã hiện rất ít, chủ yếu là lao động đi làm ăn xa).

ông Hà Huy Công - Chủ tịch UBND xã Đức Thành phát biểu

Tại buổi làm việc, Đoàn đã quan tâm, đặt vấn đề về sự phát triển các Hợp tác xã trên địa bàn trong quá trình xây dựng Nông thôn mới; ông Trần Lê Bá - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp nông thôn xã Đức Thành đã báo cáo một số đặc điểm, tình hình của đơn vị; đồng thời chia sẻ một số khó khăn trong quá trình hoạt động, như: trình độ quản lý của cán bộ của Hợp tác xã chưa đồng đều; các thành viên và người dân sử dụng các mặt hàng dịch vụ của Hợp tác xã còn hạn chế; nguồn vốn để sản xuất, kinh doanh còn ít; cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đáp ứng với tình hình thực tế;… Bên cạnh đó, việc thực hiện các chính sách cho vay vốn vẫn còn một số vướng mắc. Theo quy định, để được vay vốn ngân hàng phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, các Hợp tác xã phải có tài sản để thế chấp. Tuy nhiên, Hợp tác xã Đức Thành lại chưa có tài sản, trụ sở làm việc của đơn vị cũng đang phải mượn trụ sở của UBND xã. Điều này dẫn đến việc Hợp tác xã chưa dám mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm để đáp ứng đủ yêu cầu, tiêu chuẩn thụ hưởng các chính sách cho Hợp tác xã như: chính sách về hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; chính sách về hỗ trợ ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất;….

Ông Trần Lê Bá - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất kinh doanh nông nghiệp nông thôn xã Đức Thành trao đổi ý kiến

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Cao Tiến Trung - Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị Lãnh đạo UBND xã cùng Hợp tác xã cần chủ động, tích cực tiếp cận các quy định mới về các chính sách, tiêu chí xây dựng nông thôn mới để có phương án, kế hoạch chỉ đạo kịp thời, hợp lý; Đồng thời, đối với các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của đơn vị, Đoàn sẽ tổng hợp, cho ý kiến tại các buổi làm việc với cơ quan liên quan theo kế hoạch./.