Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 29/7, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Bùi Duy Sơn, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng.

Toàn cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu, phục vụ có chất lượng cho hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực, các Ban HĐND tỉnh như: Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia 02 kỳ họp Quốc hội; tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND tỉnh; các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; tổ chức 06 phiên họp thường kỳ để thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo, xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp và thảo luận, quyết định những vấn đề khác thuộc thẩm quyền; tổ chức phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; thực hiện có hiệu quả các mối quan hệ với các cơ quan Trung ương, Thường trực HĐND các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Kiểm toán Nhà nước Khu vực II, Thường trực HĐND cấp huyện; tổ chức các Hội nghị, phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh… Văn phòng cũng đã tham mưu xây dựng Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đề án đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua tại phiên họp tháng 4/2022, tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết; ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế, các Quy định về đánh giá, xếp loại Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và nhiều hoạt động quan trọng khác... góp phần quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử trong thời gian qua.

Nhiều ý kiến góp ý, thảo luận về việc hoàn thiện quy trình xử lý văn bản, xử lý công việc...

Tại Hội nghị đã có 14 lượt ý kiến trao đổi, thảo luận để làm rõ các nội dung và hoàn thiện Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đặc biệt, có nhiều ý kiến góp ý, thảo luận về việc hoàn thiện quy trình xử lý văn bản, xử lý công việc, cũng như việc cần thiết xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan; việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của cử tri và Nhân dân; công tác xếp loại thi đua khen thưởng, công tác văn thư lưu trữ và các các vấn đề khác nhằm đảm bảo tốt hơn công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng…

Đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đặc biệt, Hội nghị cũng được sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Nam Đình, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng triển khai ngay việc xây dựng quy trình ISO để hoạt động của cơ quan vận hành theo đúng quy trình chuẩn, đảm bảo đồng bộ, minh bạch, rõ người, rõ việc, giúp cho việc kiểm soát, quản lý công việc của cơ quan tốt hơn, hiệu quả hơn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế thời gian qua, trong đó có những nội dung công việc chưa đảm bảo tiến độ, kế hoạch đã đề ra; yêu cầu Văn phòng cần rà soát, khắc phục kịp thời. Đồng thời đối với một số bộ phận có sự biến động về nhân sự, đồng chí yêu cầu cần kịp thời kiện toàn, phân công lại nhiệm vụ, đảm bảo vận hành công việc thông suốt, không để ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thái Thị An Chung, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu Văn phòng sớm kiện toàn công tác tổ chức cán bộ theo quy định để đảm bảo tốt hơn việc tham mưu phục vụ của Văn phòng, đặc biệt là đối với tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng chí Phó Trưởng Đoàn cũng đề nghị Văn phòng tiếp tục quan tâm hơn đến các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức cơ quan; lưu ý những vấn đề liên quan đến việc điều hòa các hoạt động của các bộ phận trong cơ quan, tránh sự chồng chéo nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử.

Đồng chí Chánh Văn phòng Bùi Duy Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Duy Sơn, Chánh Văn phòng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh. Đồng thời, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các phòng, cán bộ công chức, người lao động, cũng như những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong công tác tham mưu phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; Đồng chí Chánh Văn phòng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần kịp thời điều chỉnh, khắc phục. Qua các ý kiến đóng góp và thảo luận của các đồng chí tham dự Hội nghị, đồng chí chủ trì đã tiếp thu cụ thể từng ý kiến, đồng thời thống nhất đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo Văn phòng trao Bằng khen cho các tổ chức, cá nhân

Tại Hội nghị, Văn phòng đã công bố Quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể lao động xuất sắc trong năm 2021; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2020 – 2021.

Hoàng Hoa

Tin liên quan

Thư viện Cử tri gửi ý kiến Gửi đơn KNTC

Trang chủ

Mới nhất

Quê mình xứ nghệ

Video

Thư viện

Gửi Ý kiến
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An
Tải ứng dụng Đại biểu nhân dân Nghệ An